Cenu za nejlepší dizertační práci v oboru geografie za rok 2021 získala RNDr. Blanka Piskala Gvoždíková, Ph.D. za dizertační práci s názvem Relationship among moisture flux anomalies, extreme precipitation, and floods in central Europe. Dizertační práce byla obhájena na katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK. Školitelem práce byl RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.

Výsledek čtvrtého ročníku soutěže o nejlepší dizertační práci v oboru geografie za rok 2021 byl vyhlášen na zářijovém kongresu ČGS v Olomouci.

Vítězce soutěže srdečně gratulujeme!