V listopadu 2020 vyšlo již třetí přepracované vydání knihy „Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, interpretace“ od prof. RNDr. Jiřího Blažka, Ph.D. a RNDr. Davida Uhlíře, Ph.D. Autoři se v něm podrobně věnují mj. dvěma teoriím, které výrazně dominují současnému regionálnímu výzkumu, tj. teorii globálních hodnotových řetězců a teorii regionálních inovačních systémů. Rovněž nově představují přístupy k podpoře regionálního rozvoje, zejména koncept inteligentní specializace. Kniha je k prodeji zde.