Zápis z jednání Valného shromáždění ČGS, které se konalo u příležitosti 24. sjezdu ČGS a 17. kongresu SGS ve dnech 4. – 7. září 2018, naleznete v příloze.

 

Zápis 09-2018