Dovolujeme si zveřejnit odkaz na veřejnou přednášku „Letokruhy stromů jako archiv geomorfologických procesů„, která proběhla dne 6. listopadu 2020 v rámci jmenovacího řízení doc. RNDr. Karla Šilhána, Ph.D. na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v oboru Environmentální geografie. Celý záznam je možné shlédnout zde.