Od slovenských kolegů jsme dostali smutnou zprávu o úmrtí doc. RNDr. Františka Zatkalíka, CSc.. Doc. Zatkalík působil na katedře fyzické geografie a geoekologie PřF Univerzity Komenského v Bratislavě. Čest jeho památce.