Přinášíme velice smutnou zprávu o úmrtí čestného člena České geografické společnosti a bývalého děkana Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity doc. RNDr. Petra Šindlera, CSc. V nejbližším čísle Informací ČGS vyjde nekrolog této významné osobnosti české geografie. Čest jeho památce!