Ve věku nedožitých 90 let zemřel prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc., přední český demograf a zakladatel katedry demografie a geodemografie na PřF UK. Pan profesor byl také dlouholetým členem České geografické společnosti a nezapomenutelně se vepsal do paměti svých studentů nejen objemnou učebnicí Základy demografie. Čest jeho památce!

 

 

O významu profesora Pavlíka svědčí i zmínka o jeho smrti na stránkách European Association for Population Studies.