Ediční rada

Šéfredaktor: Petr Pavlínek (Univerzita Karlova, Praha)

Zástupce šéfredaktora: Karel Kirchner (Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Brno)

Výkonný redaktor: Vít Jančák (Univerzita Karlova, Praha)

 

Vladimír Baar (Ostravská univerzita, Ostrava)

Rudolf Brázdil (Masarykova univerzita, Brno)

Jaroslav Dokoupil (Západočeská univerzita v Plzni)

Milan Jeřábek (Masarykova univerzita, Brno)

Jan Kalvoda (Univerzita Karlova, Praha)

Milan Konečný (Masarykova univerzita, Brno)

Tomáš Kostelecký (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)