Informace ČGS – 2009/28

Editorial
(R. Perlín, s. 1–2)

ZPRÁVY Z VÝZKUMU A DISKUSE

KOLEJKA Jaromír: Energogeografická regionalizace území České republiky
(s. 3–8)

JURÁČEK Jan: Geomorfologické poměry údolí Sázavy u Pohledských Dvořáků východně od Havlíčkova Brodu
(s. 9–12)

LITERATURA

Dědictví a identita pohledem britských geografů, Graham, B. – Howard, P. (eds.): The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity
(Z. Kučera, s. 13)

Toušek, V. – Kunc, J. – Vystoupil, J. a kol.: Ekonomická a sociální geografie
(T. Siwek, s. 14)

Rivard, L. A.: Geohazard-associated Geounits. Atlas and Glossary
(P. Raška, s. 17)

Heřmanová, E. – Chromý, P. a kol.: Kulturní regiony a geografie kultury
(P. Osoba, s. 19)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

Konference 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
(P. Ptáček, s. 22)

7. Česko-polsko-slovenské geografické seminárium
(T. Seidl, s. 23)

Konference HERODOT 2009
(A. Ruda, D. Foltýnová, s. 24)

1st European Conference on Local Implementation of the European Landscape Convention, 27.–30. 5., Nové Hrady
(K. Jačková, s. 26)

European Landscape Network
(K. Jačková, s. 27)

Studentská konference New Wave
(M. Hupková, R. Matoušek, M. Seidlová, M. Šandová, s. 28)

Setkání doktorandů z kateder sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU a PřF UK
(P. Osoba, A. Ottmár, s. 29)

Seminář věnovaný vzpomínce na profesora Jaromíra Korčáka
(P. Netrdová, V. Nosek, s. 30)

Výstava Venkovy a venkované
(R. Perlín, S. Kučerová, s. 30)

Studium geografie na univerzitách v Tatarstánu
(J. Kolejka, s. 31)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Informace pro členy
(D. Fialová, s. 33)

Zpráva z jednání Hlavního výboru České geografické společnosti
(R. Perlín, s. 33)

LIDÉ

Za dr. Václavem Poštolkou…
(A. Hynek, s. 35)

K životnímu jubileu doc. Stanislavy Šprincové
(P. Ptáček, s. 36)

K životnímu jubileu RNDr. Zdeňka Hoffmanna, CSc.
(V. Toušek, s. 37)

Docent Petr Šindler má 65
(V. Baar, s. 38)

Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. jubiluje
(L. Fialová, s. 40)

K šedesátým narozeninám prof. PaedDr. Jaroslava Vencálka, CSc. (nar. 6. 6. 1949)
(J. Havrlant, s. 41)

Václav Toušek oslavil šedesáté narozeniny
(M. Halás, J. Vystoupil, M. Fňukal, s. 44)

Jaromír Demek oceněný za celoživotní přínos k rozvoji katedry geografie na PřF UP v Olomouci
(J. Martínek, s. 46)