Informace ČGS – 2010/29_1

ZPRÁVY Z VÝZKUMU A DISKUZE

NOVOTNÝ Josef: Korčákův zákon aneb zajímavá historie přírodní duality statistického rozložení
(s. 1–10)

NOŽIČKOVÁ Veronika: Jakými směry se ubírá geografie cestovního ruchu a rekreace na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze?
(s. 11–22)

LITERATURA

Déjà vu? Aneb kritická recenze: The World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography
(J. Novotný, s. 23)

Hromas, J. (ed.) a kol.: Jeskyně
(J. Rubín, s. 26)

Rączkowska, Z: Współczesna rzeźba peryglacjalna wysokich gór Europy
(T. Czudek, s. 29)

Anderson, D. E. – Goudie, A. S. – Parker, A. G.: Global environments through the Quaternary – Exploring environmental change
(T. Czudek, s. 30)

Starkel, L. – Kostrzewski, A. – Kotarba, A. – Krzemień, K. eds.: Współczesne przemiany rzeźby Polski
(T. Czudek, s. 31)

Dulias, R. – Pełki-Gościniak, J. – Rahmonova, O. eds.: Ekosystemy piaszczyste i człowiek
(T. Czudek, s. 32)

Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a českobudějovické aglomerace I. a II.
(P. Korec, s. 33)

Anděl, J. – Balej, M. – Jeřábek, M. – Oršulák, T. – Raška, P.: Komplexní geografický výzkum kulturní krajiny II
(I. Bičík, s. 36)

Turistické regiony České republiky
(J. Vágner, R. Perlín, s. 38)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

Jak se (přesně) počítá impakt faktor časopisu?
(J. Blažek, s. 42)

XXII. sjezd České geografické společnosti v Ostravě 2010 – „Geografie pro život ve 21. století“
(T. Siwek, S. Kučerová, s. 43)

Pozvání na EURORURAL ’10
(A. Vaishar, s. 45)

Seminář EUROGEO „Sustainable Geographies“ na Univerzitě Karlově v Praze
(R. Matoušek, s. 45)

Korčákova ulice
(D. Fialová, s. 46)

14th International Conference of Historical Geographers, 23.–27. 8. 2009, Kyoto, Japonsko
(D. Fialová, s. 46) 

Evropští geografové jednali v Bruselu
(T. Siwek, s. 48)

Konference pracovní skupiny IGU/LUCC
(R. Perlín, s. 48)

Konference o globalizaci v Ostravě
(T. Siwek, s. 49)

XIV. česko-slovenský geografický akademický seminář
(E. Kallabová, s. 51)

Konference Regionální politika v ČR: efekty a nové výzvy
(I. Galvasová, H. Svobodová, J. Holeček, s. 52)

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové, 10.–11. září 2009, 13.–14. září 2010
(D. Fialová, s. 53)

Warsaw Regional Forum 2009
(T. Seidl, s. 53)

Migration: Analyses, Practices and policies: 2nd Summer school on Development
(M. Seidlová, s. 54)

I. mezinárodní kongres environmentálních dějin, Kodaň-Malmö 2009
(L. Jeleček, s. 55)

XXIII. kongres Evropské společnosti rurální sociologie
(R. Perlín, S. Kučerová, s. 56)

Pedagogická témata jako možná inspirace geografům a vice versa
(S. Kučerová, s. 58)

16. ročník celostátní soutěže o nejlepší environmentálně zaměřenou diplomovou práci
(A. Javorčák, J. Kostovič, s. 58)

Workshop doktorandů 2009 v Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i.
(K. Kirchner, s. 59)

Síť GEONET
(Z. Szczyrba, s. 62)

Geografická knihovna a výstavy v letech 2006–2009
(J. Vacek, s. 63)

Na návštěvě Přírodovědecké fakulty mongolské státní univerzity
(I. Farský, s. 63)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Zpráva prezidenta společnosti o činnosti za rok 2009
(T. Siwek, s. 65)

Zpráva z jednání Hlavního výboru České geografické společnosti
(R. Perlín, s. 67)

Zpráva o hospodaření ČGS za rok 2009
(T. Havlíček, s. 68) 

Stanovisko revizní komise k hospodaření ČGS v roce 2009
(J. Blažek, s. 70)

Zpráva Národního geografického komitétu
(V. Vilímek, s. 70)

Zpráva o činnosti Pražské-středočeské pobočky ČGS
(V. Jančák, s. 72)

Zpráva o činnosti Jihočeské pobočky ČGS
(S. Kraft, s. 73)

Zpráva o činnosti Západočeské pobočky ČGS
(J. Kopp, s. 74)

Zpráva o činnosti Severočeské pobočky ČGS
(T. Oršulák, s. 75)

Zpráva o činnosti Liberecké pobočky ČGS
(T. Vágai, s. 76)

Zpráva o činnosti Východočeské pobočky ČGS
(s. 77)

Zpráva o činnosti Jihomoravské pobočky ČGS
(J. Brázdilová, s. 77)

Zpráva o činnosti Středomoravské pobočky ČGS
(P. Ptáček, s. 79)

Zpráva o činnosti Moravskoslezské pobočky ČGS
(T. Siwek, s. 80)

Zpráva o činnosti Sekce fyzické geografie
(V. Herber, s. 81)

Zpráva o činnosti Sekce socioekonomické geografie a regionálního rozvoje
(s. 82)

Zpráva o činnosti Sekce regionální geografie
(I. Bičík, s. 82)

Zpráva o činnosti Sekce kartografie a geoinformatiky
(s. 83)

Zpráva o činnosti Sekce geografického vzdělávání
(E. Hofmann, s. 83)

Zpráva o činnosti Polární sekce
(M. Janouch, s. 84)

Zpráva o činnosti Sekce historické geografie a environmentálních dějin
(L. Jeleček, P. Chromý, s. 85)

Zeměpisná olympiáda 2009
(J. Suda, s. 86)

Geografie
(V. Jančák, s. 89)

Ediční řada Geographica
(V. Jančák, s. 91)

Geografické rozhledy
(H. Kühnlová, s. 92)

Nakladatelství České geografické společnosti
(T. Burda, R. Bernardová, s. 93)

LIDÉ

Jubilanti společnosti
(s. 94) 

Životní jubileum prof. Miroslava Havrlanta
(P. Šindler, s. 94)

RNDr. Antonín Götz, CSc. osmdesátiletý
(V. Jančák, s. 95)

Kolega Jiří Anděl jubilantem
(M. Jeřábek, s. 97)

Luděk Šefrna slaví 60 let
(Z. Lipský, s. 99)

Vzpomínka na profesora Jaromíra Korčáka
(M. Hampl, s. 100)

Český globograf Václav Merklas a jeho zemské glóby. Ke dvoustému výročí Merklasova narození
(L. Mucha, s. 101)

Bohemoslovakista Isaak Moisejevič Majergojz (17. 9. 1908 – 11. 2. 1975)
(L. Skokan, s. 103)