Informace ČGS – 2010/29_2

EDITORIAL
(R. Perlín, s. 1)

ZPRÁVY Z VÝZKUMU A DISKUZE

LIPSKÝ Zdeněk: 10 let Evropské úmluvy o krajině a možnosti geografického výzkumu
(s. 2–12)

MATĚJČEK Tomáš: Environmentální postoje budoucích učitelů zeměpisu
(s. 13–24)

VÁGAI Tomáš – VODÁKOVÁ Pavlína: Projektové kurzy na katedře geografie, FP TU v Liberci
(s. 25–33)

LITERATURA

Marada, M. – Květoň, V. – Vondráčková, P.: Doprava a geografická organizace společnosti v Česku
(M. Horňák, s. 34)

Tomeš, J. – Festa, D. – Novotný, J. a kol.: Konflikt světů a svět konfliktů: Střety idejí a zájmů v současném světě
(D. Vogt, s. 36)

Drbalová, P. – Zelenka, A. – Bílková, D.: Rejstřík jeskyni ke knize Hromas J. (ed.) a kol.: Jeskyně
(J. Rubín, s. 41)

Sborník České společnosti zeměvědné a jeho následovníci v databázi GEOBIBLINE
(E. Novotná, s. 41)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

XXII. sjezd České geografické společnosti v dešti (nápadů)
(T. Siwek, s. 47)

Zpráva z jednání delegátů Národních komitétů IGU
(V. Vilímek, J. Kolejka, s. 51)

Regionální konference IGU v Izraeli
(R. Perlín, s. 52)

The Association of American Geographers 2010 Annual Meeting, Washington, D.C., USA, 14.–18. dubna 2010
(Z. Kučera, R. Matoušek, L. Sýkora, s. 53)

Historickogeografická konference „Průmyslová krajina jako kulturní dědictví“
(E. Chodějovská, s. 57)

Vědecká konference „Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života“
(L. Pospíšilová, J. Temelová, M. Ouředníček, s. 57) 

Pozvánka na konferenci GaREP a informace o výzkumných výsledcích
(I. Galvasová, J. Holeček, s. 58)

Ohlédnutí za 11. mezinárodní konferenci České asociace geomorfologů
(M. Křížek, s. 59)

Seminář EUROGEO „Sustainable Geographies“ a „Alumni Reunion EGEA“ na Univerzitě Karlově v Praze, 7.–9. května 2010
(R. Matoušek, s. 60)

21st IAPS Conference „Vulnerability, Risk and Complexity: Impacts of Global Change on Human Habitats“, Leipzig 27. 6. – 2. 7. 2010
(R. Matoušek, s. 61)

Aktuální problémy cestovního ruchu: Kulturní cestovní ruch. Jihlava 3.–4. března 2010
(D. Fialová, s. 62)

Devadesátiny Přírodovědecké fakulty UK
(J. Martínek, s. 62)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Zpráva o činnosti Sekce kartografie a geoinformatiky
(R. Perlín, s. 66)

Třetí Kartografický den v Olomouci (27. 2. 2009)
(J. Kaňok, s. 66)

18. kartografická konference s mottem Quo vadis, kartografie (Olomouc 30. 9. – 2. 10. 2009)
(V. Voženílek, J. Kaňok, s. 67) 

Čtvrtý Kartografický den v Olomouci (26. 2. 2010)
(J. Kaňok, s. 68)

Zpráva z jednání Hlavního výboru ČGS 21. 5. 2010
(R. Perlín, s. 69)

Zpráva z jednání Hlavního výboru ČGS 30. 8. 2010
(R. Perlín, s. 70)

LIDÉ

Jubilanti společnosti
(s. 72) 

Doc. RNDr. Rostislav Netopil, CSc. zemřel
(V. Herber, s. 72)

Zemřel prof. RNDr. Stanislav Horník, DrSc.
(H. Svatoňová, L. Lauermann, s. 74)

Životní jubileum prof. RNDr. Jaromíra Demka, DrSc.
(K. Kirchner, P. Mackovčin, s. 75)

Optimistický skeptik Martin Hampl sedmdesátníkem
(I. Bičík, s. 76)

Sedmdesátiny Pavla Proška
(K. Láska, s. 78)

K životnímu jubileu RNDr. Zdeňky Tarabové
(V. Toušek, s. 79)

RNDr. Ivan Farský, CSc. šedesátiletý
(P. Raška, s. 81)

K životnímu jubileu PaedDr. Jany Peštové
(J. Anděl, s. 82)

Odborný seminář na počest doc. RNDr. V. Přibyla, CSc., doc. RNDr. J. Votýpky, CSc., RNDr. B. Balatky, CSc. a RNDr. J. Kastnera
(V. Vilímek, s. 83)

Vzpomínka na RNDr. Františka Nekováře
(M. Krátká, s. 85)

Geografická výročí 2010
(J. Martínek, s. 86)