Informace ČGS – 2011/30-2

ZPRÁVY Z VÝZKUMU A DISKUZE

MULÍČKOVÁ Eva – KUBÍČEK Petr – KONEČNÝ Milan: Kartografická podpora řešeni krizových situaci – pilotní studie „POVODEŇ“
(s.1–7)

MATOUŠEK Roman – VOGT David – ŽENKA Jan: Výzvy české geografie: od „Černé knihy“ ke světlým zítřkům
(s. 8–17)

OSMAN Robert – TRÁVNÍČEK Jan – TROJAN Jakub – KONEČNÝ Ondřej: K čemu doktorandi? Pokračováni diskuze XXII. sjezdu České geografické společnosti v Ostravě
(s. 18–24)

KOPEČEK Vincenc – DROBÍK Tomáš – HASALOVÁ Jana: Česká geografie ve 21. století: Skutečně pro život?
(s. 25–29)

LITERATURA

Skryté venkovské školy. Trnková, K. – Knotová, D. – Chaloupková, L.: Malotřídní školy v České republice
(S. Kučerová, s. 30)

Tři sociální světy Jana Kellera jako výzva pro geografii. Keller, J.: Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti
(T. Brabec, R. Matoušek, s. 32)

Geografové a spravedlnost: probíhající debaty o prostorové spravedlnosti a spravedlivém městě
(R. Matoušek, s. 35)

Schildt, A. – Siegfried, D. (eds.): European Cities, Youth and the Public Sphere in the Twentieth Century
(J. Šťástka, s. 37)

George, A. L. – Bennett, A.: Case Studies and Theory Development in the Social Sciences
(J. Kofroň, s. 39)

Zuchiewicz, W.: Neo tektonika Karpat polskich i zapadliska przedkarpackiego
(T. Czudek, s. 43)

Hanus, M. – Šídlo, L. a kol.: Školní atlas dnešního světa
(J. Hátle, s. 44)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

Pozvánka na 15. Mezinárodní konferenci historických geografů
(Z. Kučera, s. 48)

Mezinárodní konference České pohraničí po Schengenu ve (středo)evropském kontextu
(M. Jeřábek, s. 48)

Fyzickogeografická konference ČGS – Brno 2012
(V. Herber, s. 49)

Suburbanizace v České republice: dopady na krajinu a společnost a jejich řešeni
(N. Dvořáková, M. Ouředníček, s. 49)

25. mezinárodní kartografická konference ICA v Paříži
(J. D. Bláha, s. 50)

Geografické vzděláváni a Prostorovost 2011 – pracovní setkání na KGE TUL
(T. Vágai, s. 53) 

6th ESEH Konference v Turku 28. 6. – 2. 7. 2011
(L. Jeleček, P. Chromý, T. Seidl, s. 53)

Konference komise IGU The Sustainability of Rural Systems
(R. Perlín, s. 56)

Kongres Evropské společnosti rurální sociologie
(R. Perlín, s. 57)

Letní geografická škola
(V. Herber, s. 59)

Univerzitní geografie v Přímoří na ruském Dálném východě
(J. Kolejka, s. 60)

Na návštěvě v Tichooceánském geografickém ústavu Dálněvýchodního oddělení Ruské akademie věd ve Vladivostoku
(J. Kolejka, s. 63)

Jižní Sudán
(J. Tomeš, s. 66) 

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Informace pro členy
(D. Fialová, s. 70)

Zpráva o jednání HV ČGS v květnu 2011
(R. Perlín, s. 70)

Diskusní setkání Socioekonomické sekce v Lukách nad Jihlavou
(J. Novotný, P. Ptáček, s. 71) 

Zeměpisná olympiáda 2011
(J. Suda, s. 75)

V San Franciscu proběhla světová žákovská zeměpisná olympiáda
(J. Kolejka, A. Ruda, s. 76)

Central European Regional Olympiad – CERIGEO 2011
(E. Hofmann, J. Kolejka, L. Lněnička, A. Ruda, s. 77)

Finále soutěže o nejlepší Studentskou vědeckou odbornou práci
(A. Ruda, s. 79)

LIDÉ

Jubilanti společnosti
(s. 81) 

Zemřel RNDr. Pavel Trnka, CSc.
(V. Herber, s. 81)

Prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc. zemřel
(V. Herber, s. 83)

Životní jubileum Břetislava Balatky
(J. Kalvoda, s. 85)

RNDr. Jiří Hruška, CSc. osmdesátníkem
(E. Květoňová, s. 88)

Prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. oslavil 75 let
(T. Siwek, s. 89)

Profesor in spe Bohumír Janský šedesátníkem
(I. Bičík, s. 90)

K životnímu jubileu profesora Rudolfa Brázdila
(P. Dobrovolný, s. 92)

RNDr. Petr Dědič
(L. Lněnička, P. Dědič, s. 94)

„Vstávej, semínko, holala, bude z tebe fiala“
(R. Blažek, s. 95)

K šedesátinám dr. Josefa Herinka
(J. Jeřábek, J. Maršák, s. 95)

Geografická výročí 2011
(J. Martínek, s. 96)