Informace ČGS – 2012/31-1

ZPRÁVY Z VÝZKUMU A DISKUZE

KOFROŇ Jan: Geografie fragmentovaná jako geografie úspěšná? Postmoderní sen noci ostravské
(s. 1–10) 

MIŘIJOVSKÝ Jakub – PECHANEC Vilém – BURIAN Jaroslav: Využití bezpilotního modelu PIXY při snímkování krajiny
(s. 11–17) 

KOPP Jan – BERÁNKOVÁ Lucie: Testování úrovně znalostí o změnách klimatu
(s. 18–29)

LITERATURA

Blažek J. – Uhlíř, D.: Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace
(A. Hynek, s. 30)

Teorie regionálního rozvoje po deseti letech: „Bílá bible“ (nejen) v novém obalu
(R. Matoušek, s. 32)

Brázdil, R. – Valášek, H. – Soukalová, E. a kol.: Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady
(B. Janský, s. 35)

Drbohlav, D. a kol.: Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?
(M. Jeřábek, s. 38)

Marada, M. a kol.: Interaktivní učebnice Zeměpis 9
(P. Knecht, s. 40)

Tabeau, E. (ed.): Rat u brojkama. Demografski gubici u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991 do 1999
(O. Žíla, s. 44)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ 

Výroční konference České geografické společnosti a workshop doktorandů/doktorandek
(H. Svobodová, J. Kolejka, E. Hofmann, P. Daněk, s. 48)

EURORURAL ´12
(A. Vaishar, s. 50)

Beskydy plné geomorfologů
(J. Hradecký, V. Smolková, s. 50)

19. konference českých a slovenských kartografů – Bratislava 2011
(J. D. Bláha, s. 52)

20. konference GIS ESRI v ČR – Praha 2011
(J. D. Bláha, s. 53)

1st International Conference on Tourism & Management Studies
(J. Vágner, D. Fialová, s. 54)

Geografická konference na Pedagogické fakultě
(H. Svatoňová, H. Svobodová, L. Lněnička, s. 55)

Konference „Farmářské trhy – módní výstřelek nebo vzkříšená tradice?“
(J. Hrabák, M. Syrovátková, s. 57)

Geografové v interdisciplinárním prostředí: konference Třetí město
(R. Matoušek, s. 58)

Osmá historickogeografická konference
(M. Šantrůčková, s. 59)

Seminář Venkov 2012
(T. Havlíček, s. 60)

Workshop doktorandů
(R. Osman, O. Šerý, P. Voda, s. 61)

Na návštěvě na Ústavu ekologie a geografie Moldavské akademie věd
(J. Kolejka, s. 63)

Čtvrtý nejdelší vodou zaplavený jeskynní systém na světě
(R. Perlín, s. 66)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI 

Informace pro členy
(D. Fialová, s. 69)

Zpráva o jednání HV ČGS v prosinci 2011
(R. Perlín, s. 69)

Severočeská pobočka ČGS oslavila 50 let
(S. Kučerová, P. Raška, Z. Pavlasová, J. Riezner, s. 70)

Ediční řada Geographica
(V. Jančák, s. 72)

Zeměpisná olympiáda, ročník 2011/12
(S. Kučerová, s. 74)

LIDÉ 

Jubilanti společnosti
(s. 76)

Zemřel doc. RNDr. Jiří Pech, CSc.
(J. Kopp, s. 76)

Zemřela doc. RNDr. Božena Nováková, CSc.
(J. Demek, S. Novák, s. 78)

Zemřel docent Karel Kunc
(J. Anděl, P. Raška, s. 79)

Prof. RNDr. Vladimíra Homola, CSc., osobnost české hydrogeologie, devadesátníkem
(A. Grmela, N. Rapantová, s. 81)

Docent Jan Charvát jubilující
(J. Anděl, J. Peštová, s. 83)

Prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc. osmdesátníkem
(J. Hradecký, J. Unucka, s. 84)

PaedDr. Irena Losová
(P. Vojáček, s. 86)

Jubileum paní docentky Hany Kühnlové
(I. Bičík, s. 87)

Jubilant Mgr. Václav Marek
(K. Kříha, s. 88)

Životní jubileum Karla Kirchnera
(P. Roštínský, s. 89)

Doktor Jiří „Albédo“ Kupka slaví jubileum
(J. Anděl, s. 90)

Šedesátník RNDr. Jan Müller
(M. Hampl, s. 91)

Životní jubileum Jiřího Šípa
(J. Vaníček, s. 92)

Doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.
(J. Zapletalová, s. 93)