Informace ČGS – 2013/32-1

HLAVNÍ ČLÁNKY

KYNČLOVÁ-TIHONOVÁ, M. – BLÁHA, J. D.: Hodnocení mentálních map v GIS
(s.1–15)

ZPRÁVY Z VÝZKUMU A DISKUZE

MATOUŠEK, R.: Jaké metody pro jakou geografii? K přínosu geografie a inspiraci z jiných disciplín
(s. 16–24)

LITERATURA

I. Bičík a kol.: Vývoj využití ploch v Česku
(A. Vaishar, s. 25)

T. Siwek: Percepce geografického prostoru
(M. Ouředníček, L. Pospíšilová, s. 26)

M. Ouředníček, J. Temelová (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí
(J. Ježek, s. 29)

J. Temelová, L. Pospíšilová, M. Ouředníček (eds.): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života
(R. Matoušek, s. 32)

J. Adamovič, R. Mikuláš, V. Cílek (eds.): Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky: geologie a geomorfologie
(J. Rubín, s. 35)

Z. Kučera, J. D. Bláha, S. Kučerová, M. Hupková, D. Reeves: Katolická poutní místa v Česku na počátku 21. století podle konání poutě během kalendářního roku
(P. Raška, s. 37)

J. Schalansky: Atlas odlehlých ostrovů. Padesát ostrovů, které jsem nikdy nenavštívila a nikdy nenavštívím
(B. Vévoda, s. 40)

K. Pošmourný, Z. Kukal: Kanárské ostrovy – sopky na horké skvrně
(J. Vítek, s. 41)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ 

XXIII. sjezd České geografické společnosti v Praze 2014
(V. Jančák, D. Fialová, s. 43)

Pozvánka na workshop Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.–21. století
(V. Matoušek, D. Fialová, s. 43)

Seminář Venkov 2013
(R. Perlín, s. 44)

Sympozium GIS Ostrava 2013
(I. Ivan, s. 45)

Český venkov a turismus v novém tisíciletí
(D. Fialová, s. 46)

32. mezinárodní geografický kongres v Kolíně nad Rýnem
(T. Siwek, s. 47)

Zpráva o sekci geografického vzdělávání IGU: geografické myšlení, standardy a standardizace
(J. Vávra, s. 50)

The European Forum for GeoStatistics Conference 2012
(Š. Moravec, s. 52)

Aktivní venkovský cestovní ruch – Active Countryside Tourism
(D. Fialová, J. Vágner, s. 54)

Geographies of Education
(S. Kučerová, s. 55)

Slovenský konferenční podzim
(H. Svobodová, H. Svatoňová, s. 57)

17. česko-slovenský geografický akademický seminář proběhl v záhorské Skalici
(J. Kolejka, s. 58)

Seminář Současný stav a perspektivy dopravní geografie 2012
(S. Kraft, s. 61)

Působení EGEA v České republice
(J. Ondruch, J. Široký, Z. Vláčilová, s. 63)

Šumava Mountains Geomorphology Seminar
(J. Široký, J. Ondruch, s. 65)

Setkání studentů s absolventy KSGRR PřF UK v Praze
(D. Řezníčková, D. Fialová, s. 66)

Mezinárodní konsorcium na výzkum sesuvů
(V. Vilímek, s. 67)

Nové webové stránky o problematice fluviální geomorfologie Karpatské oblasti České republiky
(V. Škarpich, T. Galia, s. 69)

Křížem krážem republikou: 24 hodin ve vlaku
(M. Cestr, s. 70)

Jaromír Kolejka: Studium a výzkum na Wageningenské univerzitě v Nizozemsku
(J. Kolejka, s. 72)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI 

Informace pro členy
(D. Fialová, s. 76)

Newslettery ČGS
(M. Šifta, s. 76)

Zpráva o jednání HV ČGS v prosinci 2012
(R. Perlín, s. 77)

Schůze Sekce geografického vzdělávání ČGS
(E. Hofmann, S. Kučerová, s. 77)

30. Fyzickogeografická konference ČGS
(V. Herber, s. 79)

7. ročník Týdne geografie
(S. Kučerová, Z. Pavlasová, J. Riezner, J. D. Bláha, s. 80)

Účastníky Mezinárodní geografické olympiády ocenil ministr školství
(S. Kučerová, s. 82)

LIDÉ

Jubilanti společnosti
(s. 83)

Odešel profesor Jiří Musil
(M. Hampl, s. 83)

Devadesátiny Vladislava Macečka
(R. Maceček, s. 85)

Ing. Vladimíra Vahala, DrSc.
(V. Herber, s. 86)

RNDr. Hana Daňková obdržela medaili R. A. Harlachera
(J. Hladný, s. 87)

Významné životní jubileum RNDr. Cyrily Markové
(R. Perlín, s. 88)

Doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc. oslavil pětasedmdesátiny
(B. Janský, s. 89)

Článek o frajerovi
(I. Bičík, s. 91)

Životní jubileum RNDr. Ivana Kupčíka
(V. Arazim, J. Mazáč, s. 93)

Životní jubileum profesora Jana Kalvody
(V. Vilímek, s. 96)

Významné výročí Nory Přibylové
(J. Janoušová, s. 99)

RNDr. Ivan Sládek, CSc. 70 let
(L. Hájková, s. 99)

Jaroslav Strnad – medailonek jubilanta
(B. Vévoda, s. 100)

Půlkulaté jubileum doc. RNDr. Jana Votýpky, CSc.
(M. Křížek, s. 102)

Doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc. šedesátiletý
(T. Siwek, s. 103)

RNDr. Vladimír Herber, CSc. šedesátníkem
(A. Hynek, s. 105)

Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., jubilujúci
(I. Andráško, s. 107)

Oslavenkyně Marie Novotná
(A. Matušková, J. Kopp, s. 110)

RNDr. Jaroslav Vávra, PhD. šedesátiletý
(A. Hynek, s. 110)