Informace ČGS – 2014/33-1

LITERATURA

Metodologický pokrok nebo sociální konstrukce zavádějících stereotypů? Ženka, J, Kofroň, J.: Metodologie výzkumu v sociální geografii – případové studie
(R. Matoušek, s. 1)

Kučerová, S.: Proměny územní struktury základního školství v Česku
(A. Wahla, P. Urbánek, s. 5)

Nováček, A.: Dualita Evropy: historickogeografická analýza
(D. Gurňák, s. 10)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

Regionální konference IGU v Krakově
(T. Siwek, s. 13)

Globalizace v Ostravě
(T. Siwek, s. 13)

Konference kartografů a geoinformatiků
(J. Pánek, B. Ćmielová, J. Lysák, s. 14)

25. mezinárodní konference k dějinám kartografie v Helsinkách
(I. Kupčík, s. 19)

Stretnutie európských geografov v Ríme
(R. Nikischer, s. 22)

Zpráva z 12. konference IARTEM v Ostravě
(T. Janko, s. 25)

Zpráva o mezinárodním semináři Rural Schools Research through Europe
(K. Trnková, s. 28)

Za spomienkou do Ružomber(o)ka
(R. Nikischer, s. 30)

Geografické výstavy k zapůjčení
(D. Fialová, s. 32)

Čtyřicet let geografických přednášek v Lovosicích
(E. Hozmanová, s. 32)

Fyzická geografie na Univerzitě Gent
(J. Kolejka, s. 33)

Geografie na Severovýchodní federální univerzitě v Jakutsku
(J. Kolejka, s. 35)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Informace pro členy
(D. Fialová, s. 39)

Zpráva o jednání HV ČGS v listopadu 2013
(S. R. Kučerová, s. 39)

9. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru geografie & konference Nové metody ve výuce geografie
(H. Svobodová, Z. Pavlasová, J. Riezner, J. D. Bláha, s. 42)

Pamětní list z rukou ministra školství
(S. R. Kučerová, s. 44)

LIDÉ

Jubilanti společnosti
(s. 46)

Zemřel RNDr. Evžen Quitt, CSc.
(J. Demek, K. Kirchner, s. 46)

Odešel Václav Hoda
(E. Novák, s. 48)

RNDr. František Skřivánek, speleolog – 80 let
(J. Rubín, s. 49)

Pětasedmdesátiny doc. RNDr. Jaroslava Vašátka, CSc.
(J. Lacina, s. 51)

Tadeusz Siwek 60 let
(V. Baar, s. 52)

Jubileum prof. Wokouna
(J. Koutský, s. 54)