Informace ČGS – 2014/33-2

ZPRÁVY Z VÝZKUMU A DISKUZE

SLABÁ, E. – HYNEK, A. – SKOUPÝ, M.: Možnost aplikovatelnosti konceptu trvalé udržitelnosti při výuce geografie na vysoké škole
(s. 1–12)

JAROLÍMEK, J.: Hluk jako spojující článek mezi lékaři a geografy
(s. 13–22)

NIKISCHER, R.: Správa z výskumu regionálnej identity obyvateľov Slovenska
(s. 23–35)

LITERATURA

Semotanová, E., Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin
(J. D. Bláha, Z. Kučera, s. 36)

Ondřeka, Z.: Těšínsko známé i neznámé
(B. Vévoda, s. 46)

Kloz, M., Děngin, V., Snisar, S., Pošmourný, K.: Kurilské ostrovy – součást Ohnivého kruhu Pacifiku
(J. Vítek, s. 48)

Buček, J., Korec, P., eds.: Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy
(I. Andráško, s. 49)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej spoľočnosti Geografie v srdci Evropy
(M. Kašková, R. Perlín, Z. Kučera, s. 56)

Soutěž o nejlepší studentskou práci v oboru geografie
(V. Eretová, s. 60)

Ohlédnutí za seminářem Venkov
(H. Bednářová, s. 61)

Konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014
(P. Raška, s. 62)

Konference národních geoparků
(R. Červinková, I. Čtveráková, s. 64)

Dobrá praxe v udržitelnosti rozvoje cestovního ruchu
(I. Čtveráková, s. 64)

Studentská konference NEW WAVE 2014 se opět povedla
(H. Svobodová, P. Svoboda, H. Bednářová, s. 65)

Seminář „Cesta do hlubin študákova světa metodami Filozofie pro děti a Globálního rozvojového vzdělávání“
(P. Karvánková, E. Niklesová, s. 66)

Studenti a učitelé zeměpisně bádali s PF JU ve Stromovce
(P. Karvánková, E. Niklesová, s. 68)

Úspěšná Regionální konference IGU
(T. Siwek, s. 69)

Druhý světový kongres environmentálních historiků v Guimarães
(P. Raška, s. 70)

Geografie v Předuralí na Permské státní univerzitě
(J. Kolejka, s. 72)

Podnikatelský záměr Ironing Ladies
(J. Roháč, s. 75)

Geografie a projektový management na Fakultě sociálních a humanitních studií Univerzity Nova de Lisboa
(L. Lněnička, s. 75)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Informace pro členy
(D. Fialová, s. 79)

Nový Hlavní výbor České geografické společnosti
(R. Perlín, s. 79)

Proběhne Týden a Den geografie v Ústí nad Labem
(S. R. Kučerová, s. 81)

16. ročník Zeměpisné olympiády rozšířený o další aktivity
(S. R. Kučerová, s. 82)

Mladí geografové změřili síly na mezinárodním poli
(L. Lněnička, H. Svobodová, s. 84)

LIDÉ

Jubilanti společnosti
(s. 87)

Odešli mladí urbánní geografové
(M. Ouředníček, P. Špačková, L. Pospíšilová a kol., s. 87)

Odešla doc. JUDr. Stanislava Šprincová, CSc.
(P. Ptáček, M. Fňukal, s. 89)

K pětaosmdesátinám RNDr. Zdeňka Hoffmanna, CSc.
(J. Demek, s. 90)

Životní jubileum profesora Jozefa Mládka
(M. Káčerová, D. Popjaková, J. Buček, S. Kraft, s. 92)

Jubileum Dany Karáskové
(V. Skřivan, E. Beranová, s. 94)

Jubilantka Mgr. Marie Kobesová
(E. Hubatová, s. 95)

Docent Petr Šindler má 70
(V. Baar, s. 95)

Mgr. Tomáš Rozehnal oslavil 70. narozeniny
(J. Hradecký, s 96)

Životní jubileum doc. RNDr. Jaromíra Kolejky, CSc.
(H. Svatoňová, s. 98)

Geografická výročí 2014
(J. Martínek, s. 99)