Informace ČGS – 2019/38-2

ZPRÁVY Z VÝZKUMU A DISKUZE

VAISHAR Antonín – DVOŘÁK Petr – ZAPLETALOVÁ Jana: Zapomenuté sčítání lidu 1939 v českém pohraničí
(s. 1–9)

LITERATURA

Moldan, B.: Civilizace na planetě Zemi
(T. Matějček, s. 10)

Svobodová, H. – Mísařová, D. – Durna, R. – Češková, T. – Hofmann, E.: Koncepce terénní výuky pro základní školy.
Na příkladu námětu pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva
(V. Stacke, s. 13)

Anděl, J. – Bičík, I. – Matějček, T.: Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia
(B. Vévoda, s. 16)

Anděl, J. – Bičík, I. – Bláha, J. D.: Makroregiony světa. Nová regionální geografie
(P. Daněk, s. 19)

Matúšová, J. – Švehlová, I.: Historie názvoslovných komisí
(J. Martínek, s. 25)

Mazzucato, M.: We Entrepreneurial State: Debunking Public vs Private Sector Myths
(V. Bosák, s. 26)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

Výroční konference České geografické společnosti bude v roce 2020 v Plzni
(J. Kopp, s. 31)

Demografie – město – venkov
(J. Langhamrová, s. 31)

České podzemí 2019 proběhlo v Žacléři
(J. Jelen, s. 32)

Konference Revoluční rok 1989 a jeho vliv na další rozvoj naší vlasti
(V. Šilhánková, s. 34)

Zpráva z konference 11ᵗh Meeting of European Geographers of Religion:
International Colloquia on the Changing Religious Landscape of Europe
(J. Schlichtsová, s. 36)

Sedmý sjezd EUGEO v Galway
(J. Hasman, Z. Janoušek, s. 37)

Dvanácté polsko-česko-slovenské geografické seminárium se opět vydařilo
(S. Kraft, s. 40)

Ohlédnutí za Mezinárodní kartografickou konferencí 2019
(R. Barvíř, s. 41)

Projekt EduChange spojuje studenty, učitele i národy
(P. Ďuriančíková, s. 42)

České pracoviště získalo projekt HORIZON 2020 v oboru geografie jako hlavní řešitel
(A. Vaishar, s. 44)

Aktivity geografů v International Consortium on Geo-disaster Reduction
(V. Vilímek, A. Emmer, s. 45)

Deset let časopisu Informace České geografické společnosti
(R. Perlín, S. R. Kučerová, s. 47)

Seznam recenzovaných článků publikovaných v časopise IČGS
v letech 2009–2019
(s. 49)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Informace členům společnosti
(D. Fialová, s. 52)

Zprávy z jednání Hlavního výboru ČGS
(S. Kraft, s. 53)

Ohlédnutí za 21. ročníkem Zeměpisné olympiády
(J. Jelen, s. 54)

16th International Geography Olympiad, Hong Kong 2019
(R. Durna, s. 56)

Mezinárodní olympiáda věd o Zemi byla letos pro Česko velkým úspěchem
(L. Pavelková, s. 59)

LIDÉ

Jubilanti společnosti
(s. 61)

Geograf a publicista Milan Holeček odešel
(R. Perlín, s. 61)

Gustav Novotný (*13. března 1987, † 28. srpna 2019)
(P. Raška a kol., s. 62)

K pětasedmdesátinám Tomáše Rozehnala
(R. Dušek, s. 64)

Životní jubileum Petra Šindlera
(J. Havrlant, s. 65)

Petr Kozel sedmdesátiletý
(A. Komár, s. 66)

Jitka Rychtaříková již oslavila sedmdesáté narozeniny
(Z. Pavlík, s. 67)

Jaroslav Vencálek oslavil 70. narozeniny
(T. Siwek, s. 71)

Geografická výročí 2019
(J. Martínek, s. 72)