Informace ČGS – 2019/38-1

ZPRÁVY Z VÝZKUMU A DISKUZE

STEKLÁ Tereza: Vývoj údolí řeky Boyne (Irsko)
(s. 1–11)

VOLNÝ Vít: Vznik, vývoj a dnešní realita pan-nacionalismu na západním Balkáně na příkladu albánského a srbského národa
(s. 12–23)

LITERATURA

Albrechtová, J. – Kupková, L. – Campbell, P. K. E. (eds.): Metody hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů
(M. Hais, s. 24)

Havlíček, T. – Jeřábek, M. – Dokoupil, J. (eds.): Borders in Central Europe after the Schengen Agreement
(P. Osoba, s. 26)

Miklín, J. – Dušek, R. – Krtička, L. – Kaláb, O.: Tvorba map
(L. Herman, s. 31)

Schmied, D.: Nahrungsgeographie
(V. Hruška, Z. Smutná, s. 32)

Křížová, L. – Martínek, J. (eds.): Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobnosti v názvech měst a míst
(T. Burda, s. 36)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

Erratum
(Z. Máčka, s. 39)

Výstava a konference 100 let proměn hranic našich regionů
(D. Hána, s. 39)

Historickogeografické setkání na Albertově
(Z. Boudný, s. 42)

Seminář Venkov 2019
(M. Komárek, s. 44)

Fuzzy organizace prostoru, prostorové chování i percepce prostoru – to byla hlavní témata Geografického diskuzního fóra 2018
(M. Šifta, s. 46)

Listopadové „Spaces and Places in Transition“ se uskutečnilo ve Vile Lanna
(V. Beranská, s. 47)

VIII. mezinárodní geografické kolokvium v Danišovcích
(H. Svobodová, J. Kolejka, s. 49)

Čeští geografové na konferenci Americké geografické společnosti v New Yorku
(B. Frantál, s. 50)

Konference PECSRL 2018 European Landscapes for Quality of Life?
(B. Frantál, s. 52)

Evropská geografická asociace studentů a mladých geografů (EGEA) a její aktivita v Česku
(V. Korvasová, V. Volný, s. 54)

10 let časopisu European Countryside
(M. Šťastná, A. Vaishar, s. 56)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Informace členům společnosti
(D. Fialová, s. 60)

Zprávy z jednání Hlavního výboru ČGS
(S. Kraft, s. 61)

Dny geografie 2018
(T. Siwek, s. 62)

LIDÉ

Jubilanti společnosti
(s. 64)

Miloš Červený opustil řady regionálních badatelů
(R. Perlín, s. 64)

Za doktorem Zdeňkem Hoffmanem
(T. Kučera, s. 65)

Pan učitel Václav Marek zemřel
(H. Bednářová, s. 67)

Vzpomínka na Vojtěcha Matějku
(I. Bičík, s. 67)

Jana Winklerová
(J. Blažek, s. 69)

Kulaté jubileum Stanislava Mikuly
(R. Perlín, s. 70)

Jubileum doktorky Dagmar Sekaninové
(J. Vašátko, s. 71)

Osmdesátiny docenta Jaroslava Vašátka
(J. Lacina, s. 72)

Ivan Bičík posouvá laťku nejen středního věku
(D. Řezníčková, s. 73)

75 let doktora Ivana Kupčíka
(E. Novotná, s. 75)

Životní jubileum docenta Jaroslava Dokoupila
(A. Matušková, s. 76)

Společně prožité čtvrtstoletí – pilíř plzeňské geografie Jaroslav Dokoupil šedesátiletý
(M. Jeřábek, s. 77)

Dušan Drbohlav – dva životy anebo jeden?
(E. Janská, D. Dzúrová, s. 80)