Informace ČGS – 2020/39-2

HLAVNÍ ČLÁNKY

PILEČEK Radek: Metodika komparace potenciálu cestovního ruchu na příkladu Gruzie, Izraele a Kypru
(s. 1–13)

DISKUZE

KNECHT Petr, HOFMANN Eduard: Jak dál ve výuce regionální geografie na základních školách?
(s. 14–23)

DANĚK Petr: Výuka regionální geografie? Situace je vážná, nikoli však zoufalá!
(s. 24–31)

LITERATURA

Ptáček, J. a kol.: Otřesy v ostravsko-karvinském revíru
(I. Smolová, s. 32)

Klapka, P.: Regiony a regionální taxonomie: koncepty, přístupy, aplikace
(P. Korec, s. 33)

Jahnke, H., Kramer, C., Meusburger, P. (eds.): Geographies of Schooling
(O. Polouček, s. 38)

Osman, R., Pospíšilová, L. (eds.): Geografie „okrajem“ – každodenní časoprostorové zkušenosti
(R. Matoušek, s. 41)

Mikuš, R., Gurňák, D.: Demokraticky k autokracii? Analýza volebnej podpory krajnej pravice na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku
(J. Martínek, s. 44)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

Na výroční konferenci ČGS v Plzni se představila budoucnost geografie v nejisté době
(J. Kopp, s. 46)

Sedmá moravská konference k výzkumu venkova EURORURAL ´20
(A. Vaishar, s. 50)

Jubilejní ročník konference Aktuální problémy cestovního ruchu v Jihlavě
(L. Nekolný, s. 51)

V Olomouci uzavřeli mezinárodní projekt EduChange konferencí
(J. Pánek, s. 52)

O koronavirové pandemii a přeshraniční spolupráci formou online workshopu
(A. Boháč, s. 54)

Jak dělat mezinárodní terénní exkurzi v době koronavirové?
(J. Pánek, s. 55)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Informace členům společnosti
(D. Fialová, s. 57)

Zpráva o zasedání Hlavního výboru České geografické společnosti
(S. Kraft, s. 58)

Výsledky soutěže O nejlepší studentskou vědeckou práci 2020
(J. Jelen, s. 59)

Nevšední ročník Zeměpisné olympiády
(J. Jelen, s. 59)

Výsledky Mapové soutěže Zeměpisné olympiády 2020
(J. Jelen, s. 62)

LIDÉ

Jubilanti společnosti
(s. 64)

Docent Jan Lacina odešel
(K. Kirchner, J. Vašátko, s. 64)

Učitel a kolega Martin Hampl
(R. Perlín, s. 67)

Jindřich Novotný, rodák z Broumovska, jubilantem
(H. Bednářová, s. 69)

Pavel Prošek slaví významné životní jubileum
(D. Nývlt, s. 69)

K jubileu doktora Vojtěcha Brumovského
(B. Vévoda, s. 71)

Ortwin Tauber – osobnost Dolní Cerekve
(H. Bednářová, s. 72)

Ladislav Juránek sedmdesátiletý
(L. Budík, s. 73)

Životní jubileum Aleny Švandové
(L. A. Rovná, s. 74)

Geografická výročí 2020
(J. Martínek, s. 74)