Kontakt

Redakce časopisu Informace ČGS

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6
128 00  Praha 2

Mgr. Hana Maur, výkonná redaktorka, e-mail: informace.cgs@natur.cuni.cz

Rozšiřuje, informace podává sekretariát České geografické společnosti, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 00 Praha 2, (Mgr. Jitka Rychnová), e-mail: sekretariat@geography.cz.

Časopis je samostatně mailto: sekretariat@geography.cz neprodejný, určený členům České geografické společnosti, je součástí členského příspěvku ČGS a to ve výši 600 Kč pro řádné členy ČGS, pro členy společnosti důchodce a studenty 300 Kč.

ISSN 1213-1075

Časopis je registrován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 19483