O časopisu

Hlavní výbor České geografické společnosti na svém zasedání dne 10. 6. 2009 rozhodl o zásadní přeměně dosud vydávaných ročních Informací České geografické společnosti. Z původní struktury Informací, které pravidelně vydáváme již od roku 1981 a kde jsme publikovali aktivity a plány práce poboček a sekcí, které pracují v rámci ČGS, rozšiřujeme náš časopis a zvyšujeme i jeho obsahovou bohatost a kvalitu. Současně s tím se také výrazně zlepšuje grafická podoba Informací. Časopis Informace České geografické společnosti zčásti převezme některé dosavadní rubriky Geografie a doplní je o další zprávy ze života naší vědecké společnosti.

Nový časopis Informace České geografické společnosti si klade za cíl sloužit jako vědecký časopis a jako komunikační platforma pro všechny členy společnosti. Časopis bude přinášet původní vědecké články, přehledové výzkumné zprávy, recenze publikací a také bude přinášet nové informace ze života společnosti a další zprávy z jednotlivých geografických a příbuzných pracovišť. Časopis bude vycházet dvakrát ročně vždy k 31.3. a k 30.9. a bude zdarma distribuován všem členům České geografické společnosti. Časopis je také dostupný na webu ČGS www.geography.cz v sekci Informace ČGS. Věříme, že Vás nová podoba Informací ČGS zaujme a že budete mít zájem publikovat vědecké články, výzkumné zprávy a další zprávy ze života společnosti.

Časopis Informace ČGS je finančně podpořen Akademií věd ČR.

Číslo Ministerstva kultury ČR je MK ČR E 19483.

 

ke stažení:

leták bez vročení