Logo

Aktuální obsah

OBSAH ročníku 122

číslo 2017/4

ALBA Richard, FONER Nancy: Jak úspěšná je skupinová integrace imigrantů ve Spojených státech amerických a v západní Evropě? Komparativní přehled a rozbor …………… 409

DÜVELL Franck: „Hlas“ nebo „odchod“? Z ulic Sýrie k hranicím Evropské unie …………… 429

İÇDUYGU Ahmet, USTUBİCİ Aysen, ARAL İzem, AYAR Balacan: Legitimizace usazování uprchlíků: analýza humanitárního úsilí v komparativní perspektivě …………… 449

GÓRNY Agata: Rozšíření EU na východ a migrační přechod ve střední a východní Evropě …….. 476

ČERMÁKOVÁ Dita, LEONTIYEVA Yana: “Nemám nic proti imigrantům, ale imigrace mi vadí“: Nejednotnost v postojích k imigraci v Evropě …………… 500

DRBOHLAV Dušan, BAILEY Adrian, LUPTÁK Milan, ČERMÁKOVÁ Dita: Hodnoty migrantů a sociální remitence v současném výzkumu vazeb mezi migrací a rozvojem (na příkladu Moldavanů v Česku) …………… 526

číslo 2017/3

KONEČNÝ Ondřej: Prostorová polarizace zemědělství Česka v období začleňování do Evropské unie …………… 257

ŽENKA Jan, SLACH Ondřej, SOPKULIAK Andrej: Typologie českých nemetropolitních regionů z hlediska faktorů, mechanismů a aktérů regionálního rozvoje …………… 281

OSOBA Petr: Formování symbolického tvaru regionu a odmítnutí názvu Nové Sudety …………… 310

KOLEJKA Jaromír, RUDA Aleš: Výběr metody účelové zonace území podle zastoupení objektů dědictví průmyslové společnosti: příklad postindustriální kulturní krajiny Kamenicka …………… 335

HANUS Martin, ŘEZNÍČKOVÁ Dana, MARADA Miroslav, BÉNEKER Tine: Globální myšlení žáků: srovnání vybraných evropských zemí …………… 359

NOVOTNÁ Kateřina, HANUS Martin, HÁTLE Jan: Mentální mapa jako nástroj i předmět výzkumu geografického vzdělávání …………… 382

číslo 2017/2

TOMCZYK Arkadiusz M.: Atmosférická cirkulace během horkých vlny ve východní Evropě …………… 121

BRÁZDIL Rudolf, ŘEZNÍČKOVÁ Ladislava, VALÁŠEK Hubert, DOLÁK Lukáš, KOTYZA Oldřich: Klimatické a další odezvy vulkanických erupcí Lakagígaru z roku 1783 a Tambory z roku 1815 v českých zemích …………… 147

OPRŠAL Zdeněk, HARMÁČEK Jaromír, SYROVÁTKA Miroslav: Geografie české rozvojové pomoci: kde a jak Česko pomáhá? …………… 169

KOLÁŘ Petr: Změny a variabilita teploty vzduchu jarní a letní sezóny v Česku za posledních 300 let: porovnání přístrojových, dokumentárních a přírodních proxy dat …………… 190

GALIA Tomáš, ŠKARPICH Václav: Morfologická odezva bystřinných koryt na dlouhodobé zásahy člověka v horských povodích na příkladu Moravskoslezských Beskyd (Česko) …………… 213

KŮSOVÁ Tereza, FIALOVÁ Dana, HUČÍNOVÁ Marta: Sociální sítě a vznik sociálního kapitálu v lokalitách druhého bydlení …………… 236

číslo 2017/1

MILOŠEVIĆ Dragan D., SAVIĆ Stevan M., STANKOV Uglješa, ŽIBERNA Igor, PANTELIĆ Milana M., DOLINAJ Dragan, LEŠČEŠEN Igor: Maximální teploty ve Slovinsku a jejich vztah k průběhu atmosférické cirkulace …………… 1

VEJROSTOVÁ Lenka, LISÁ Lenka, BAJER Aleš, PACINA Jan: Zhodnocení antropogenního vlivu na geomorfologii údolí drobných vodních toků vrchovin: případová studie z Českomoravské vrchoviny, Česko …………… 21

RAKOVCOVÁ Dana: Migrační plány mezinárodních postgraduálních studentů …………… 45

MACHAR Ivo, VOŽENÍLEK Vít, KIRCHNER Karel, VLČKOVÁ Veronika, BUČEK Antonín: Biogeografický model změn klimatických podmínek vegetační stupňovitosti v Česku …………… 64

BORÁK Libor: Efekt listového opadu při formování korytové morfologie step-pool vysokogradientových toků v Moravskoslezských Beskydech …………… 83

DOBOŠ Pavel: Imaginativní geografie subsaharské Afriky v českém prostředí: nástin problematiky …………… 100

OBSAH ročníku 121

číslo 2016/4

SZWED Małgorzata, KUNDZEWICZ Zbigniew W., MEZGHANI Abdelkader: Proměnlivost sněhové pokrývky a hranice mrazu na stanici v Postupimi v Německu …………… 493

NIKITOVIĆ Vladimir, BAJAT Branislav, BLAGOJEVIĆ Dragan: Prostorové vzorce nedávných demografických trendů v Srbsku (1961–2010) …………… 521

HURRLE Jakob, SÝKORA Luděk, TRLIFAJOVÁ Lucie, KUČERA Petr: Přehodnocení pojmu sociálně vyloučené lokality …………… 544

HAMPL Martin, MARADA Miroslav: Metropolizace a regionální vývoj v Česku v transformačním období …………… 566

REHÁK Štefan, ŠTOFKO Michal: Lokálne ekonomické vplyvy veľkých športových udalostí: prípadová štúdia MS 2011 v ladovom hokeji v Bratislave …………… 591

KLINGOROVÁ Kamila: Feministické geografie náboženství: křesťanství v každodenním životě mladých žen …………… 612

číslo 2016/3

VISOCKIENĖ Jūratė Sužiedelytė, BRUČAS Domantas, BAGDŽIŪNAITĖ Renata, PUZIENĖ Rūta, STANIONIS Arminas, RAGAUSKAS Ugnius: Dálkově ovládaný letecký systém pro fotogrammetrii. Pořízení ortofot pro mapové aplikace …………… 349

MIKLÍN Jan, HRADECKÝ Jan: Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje …………… 368

POLESNÁ Helena, KOCOURKOVÁ Jiřina: Je druhý demografický přechod stále relevantní koncept pro evropské státy? …………… 390

STOJANOV Robert, DUŽÍ Barbora, BUREŠ Oldřich: Koherence české migrační a rozvojové politiky na začátku ekonomické recese (2008–2010) …….. 419

HASMAN Jiří, HÁNA David, MATERNA Kryštof: Geografie pivovarnictví: vývoj prostorového rozdělení českého pivního trhu po roce 1989 …………… 437

OSMAN Robert: Sémantická mapa: příklad Ústí nad Orlicí …………… 463

číslo 2016/2

KRÁLOVEC Václav, KLIMENT Zdeněk, MATOUŠKOVÁ Milada: Využití párového srovnávacího výzkumu pro hodnocení odtokové odezvy v rozdílně využívaných horských povodích: povodí horní Blanice, Šumava, Česko …………… 209

VLČEK Lukáš, KOCUM Jan, JANSKÝ Bohumír, ŠEFRNA Luděk, BLAŽKOVÁ Šárka: Vliv rašelinných půd na odtokový proces: případová studie pramenná oblast Vydry, Česko …………… 235

BLAŽEK Jiří, BEČICOVÁ Ilona: Převzetí pražského bankovního klastru zahraničními finančními skupinami v evoluční perspektivě …………… 254

HANUS Martin, MARADA Miroslav: Co vypovídá test mapových dovedností o českých žácích? …….. 279

STRYHAL Jan, HUTH Radan: Klasifikace atmosférické cirkulace …………… 300

KOFROŇ Jan: Tragédie malého státu: geostrategické perspektivy Česka podle ofenzivního neorealismu …………… 324

číslo 2016/1

GYENIZSE Péter, TRÓCSÁNYI András, PIRISI Gábor, BOGNÁR Zita, CZIGÁNY Szabolcs: Vícefaktorový model ke klasifikaci městských obytných čtvrtí, sestavený podle názorů obyvatel …………… 1

URBAN Grzegorz: Sněhová pokrývka a její proměnlivost v polských Sudetech a jejich podhůří ………. 32

KUJANOVÁ Kateřina, MATOUŠKOVÁ Milada: Zlepšení kvality fyzického habitatu vodních toků jako odezva na revitalizační opatření …………… 54

KŘÍŽOVÁ Milada: Anomálie teploty vzduchu na území Česka …………… 79

ŠKARPICH Václav, KAŠPÁREK Zdeněk, GALIA Tomáš, HRADECKÝ Jan: Antropogenní impakt a jeho odezva v morfologii koryt beskydských štěrkonosných toků: příkladová studie řeky Ostravice, Česko …………… 99

ĎURČEK Pavol, BLEHA Branislav: Globálne vývojové rysy demografickej reprodukcie vo svetle teórie štádií …………… 121

PÁSZTO Vít, BURIAN Jaroslav, MAREK Lukáš, VOŽENÍLEK Vít, TUČEK Pavel: Fuzzy přístup při určování příslušnosti obcí do venkovského a městského prostoru …………… 156

NEŠPOR Zdeněk R.: Evangelické hřbitovy v Česku: nekrogeografická perspektiva …………… 187

OBSAH ročníku 120

číslo 2015/4

DOLÁK Lukáš, BRÁZDIL Rudolf, VALÁŠEK Hubert: Dopady hydrometeorologických extrémů na Českomoravské vrchovině v období 1706–1889 podle daňových záznamů …………… 465

MACKOVČIN Peter, JUREK Martin: Nové poznatky o starých mapách z území Československa …………… 489

PRZYBYLSKA Lucyna: Pamětní kříže v Polsku: běžný, ale sporný prvek veřejných cest …………… 507

MOŚCICKA Albina: Datový model EUROPEANA v GIS pro movité kulturní dědictví …………… 527

RYCHTAŘÍKOVÁ Jitka: Délka života, zdraví a postoje v Evropské unii …………… 542

MÁCHA Přemysl, DROBÍK Tomáš, ŠUMBEROVÁ Monika, ŽENKA Jan, TENZIN Eva, ŠPIRKOVÁ Petronela: Geopolitické představy české veřejnosti …………… 564

JANSKÁ Eva, BERNARD Josef: Koncentrační či dekoncentrační procesy? Faktory ovlivňující vnitřní migraci imigrantů v Česku …………… 585

KÁŽMÉR Ladislav, GREGOROVÁ Eva: Subjektivní zdraví a jeho sociálně-prostorová podmíněnost: případová studie bydlení seniorské populace města Brna …………… 603

číslo 2015/3

MOLNÁR Ernő, KOZMA Gábor, PÉNZES János: Vnitřní trh s automobilovým průmyslem ve střední Evropě …………… 297

VLČKOVÁ Jana: Mohou být exporty použity jako indikátor technologických kapacit zemí? …………… 314

BURIAN Jaroslav, ŠŤASTNÝ Stanislav, BRUS Jan, PECHANEC Vilém, VOŽENÍLEK Vít: „Urban Planner“: model pro stanovení scénářů optimálního funkčního využití území …………… 330

SVOBODA Pavel, ŠOBR Miroslav, JANSKÝ Bohumír, VLASÁK Tomáš: Vliv říční nivy na hydrologický režim horní Lužnice …………… 354

STRIELKOWSKI Wadim, HLUŠTÍKOVÁ Kateřina, MALYNOVSKA Olena, HORVÁTHOVÁ Zuzana: Ukrajinská migrace v zemích EU: komparativní analýza migračního chování a zasílání remitencí …………… 376

HAMPL Martin, MARADA Miroslav: Sociogeografická regionalizace Česka …………… 401

INDROVÁ Magdalena, KUPKOVÁ Lucie: Změny využití krajiny v suburbánní zóně Prahy v různých přístupech predikčního modelování …………… 426

VOGT David: Vybrané aspekty politicko-geografického studia demokratické občanské společnosti …………… 448

číslo 2015/2

OUŘEDNÍČEK Martin, DRBOHLAV Dušan: Za Janou Temelovou a Jakubem Novákem …………… 101

BERNT Matthias, GENTILE Michael, MARCIŃCZAK Szymon: Gentrifikace v post-komunistických zemích: úvod …………… 104

CHELCEA Liviu, POPESCU Raluca, CRISTEA Darie: Kdo jsou aktéři gentrifikace a jak ovlivňují území vnitřního města? Privatizace, komodifikace a gentrifikace v Bukurešti …………… 113

GENTILE Michael, SALUKVADZE Joseph, GOGISHVILI David: Gentrifikace formou nové výstavby, tele-urbanizace a růst měst: postavení měst jižních post-komunistických států v debatě o gentrifikaci …………… 134

HOLM Andrej, MARCIŃCZAK Szymon, OGRODOWCZYK Agnieszka: Gentrifikace formou nové výstavby v post-socialistickém městě: Łodź a Lipsko dvě desetiletí po socialismu …………… 164

MURZYN-KUPISZ Monika, SZMYTKOWSKA Magdalena: Studentifikace v post-socialistickém kontextu: případové studie Krakova a Trojměstí (Gdaňsk, Gdyně a Sopoty) …………… 188

GRABKOWSKA Maja: Mezi gentrifikací a re-urbanizací: Participativní dimenze regenerace odspoda v polském Gdaňsku …………… 210

HAASE Annegret, RINK Dieter: Transformace vnitřního města mezi reurbanizací a gentrifikací: Lipsko, východní Německo …………… 226

KOVACS Zoltan, WIESSNER Reinhard, ZISCHNER Romy: Za hranici gentrifikace: různé formy lokální modernizace ve vnitroměstských oblastech Budapešti …………… 251

KAHRIK Anneli, NOVAK Jakub, TEMELOVA Jana, KADARIK Kati, TAMMARU Tiit: Modely a hybné síly sociální diferenciace vnitřního města v Praze a Tallinnu …………… 275

číslo 2015/1

BUCHER Slavomír, IŠTOKOVÁ Miroslava: Samosprávne regióny Slovenska: prostorová diferenciácia a vnímanie sociálno-kulturnej identity mistnych a regionálnych úradníkov …………… 1

HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ Klára, KAŠPAR Dan, ZIMMERMANN Pavel: Konvergenční a divergenční tendence v Evropě z hlediska úmrtnosti: Jaké je postavení Česka? …………… 26

ŠILHÁN Karel, PÁNEK Tomáš, HRADECKÝ Jan: Faktory ovlivňující vznik blokovobahenních proudů na jižních svazích Krymského pohoří …………… 50

DEMKOVÁ Katarína, LIPSKÝ Zdeněk: Změny nelesní dřevinné vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat v letech 1949–2011 …………… 64

ŠMÍDOVÁ Jana: Katergorizace povodní v povodí Opavy …………… 84

 

OBSAH ročníku 119

číslo 2014/4

SJÖBERG Örjan: Případy samy pro sebe? Teorie a výzkum post-socialistického městského prostředí …………… 299

FALÁTKOVÁ Kristýna, ŠOBR Miroslav, KOCUM Jan, JANSKÝ Bohumír: Hydrologický režim jezera Adygine, Tien Shan, Kyrgyzstán …………… 320

BÍL Michal, KREJČÍ Oldřich, BÍLOVÁ Martina, KUBEČEK Jan, SEDONÍK Jiří, KREJČÍ Vladimíra: Vývoj sesouvání a jeho dopad na obec Halenkovice, Vnější Západní Karpaty …………… 342

LAŠ Lukáš, BAAR Vladimír: Japonská geopolitika imperiálního období …………… 364

HALÁS Marián: Modelovanie priestorového usporiadannia a dichotómie centrum – periféria ……… 384

HANUS Martin, MARADA Miroslav: Mapové dovednosti: vymezení a výzkum …………… 406

číslo 2014/3

KUČEROVÁ Dana, JENÍČEK Michal: Srovnání vybraných metod použitých pro výpočet prostorové distribuce sněhu, povodí Bystřice, Česko …………… 199

ŠTEFÁNKOVÁ Marie, DRBOHLAV Dušan: „Zlatá Praha“, „zaslíbený jih“ a to ostatní …? Regionální a sídelní preference obyvatelstva Česka …………… 218

BERNARD Josef, KOSTELECKÝ Tomáš, ŠIMON Martin: Existují prostorové kontextové vlivy na volební chování i v relativně nacionalizovaném stranickém systému? Příklad Česka …………… 240

CHROMÝ Pavel, SEMIAN Michal, KUČERA Zdeněk: Regionální vědomí a regionální identita v Česku: případová studie Českého ráje …………… 259

BRABEC Tomáš: Uzavřené rezidenční areály jako symbol postmoderního města: příklad Prahy …………… 278

číslo 2014/2

HLOŽEK Martin: Horizontální vývoj koryta horní Jizery a horní Vltavy v letech 1938-2012 …………… 105

WEIS Karol, KUBINSKÝ Daniel: Analýza zmien objemu Halčianskej vodnej nádrže vplyvom erózie ako podklad pre manažment v povodí …………… 126

DUCHÁČEK Libor: Vertikální variabilita polohy nulové izochiony v rámci geomorfologických oblastí Česka …………… 145

KUMHÁLOVÁ Jitka: Odvození topografických charakteristik pro účely precizního zemědělství ……… 161

PITOŇÁK Michal: Prostorovost města v kontextu (homo/hetero)sexuality: úvod do teoretické diskuse geografií sexualit …………… 179

číslo 2014/1

KUCHAR Leszek, IWAŃSKI Slawomir, JELONEK Leszek, SZALIŃSKA Wiwiana: Využití prostorového generátoru počasí pro hodnocení dopadů klimatické změny na říční odtok …………… 1

HAMPL Martin: Je nástup konvergenčních tendencí v diferenciaci globálního systému potvrzením obecných představ o vývoji územních a sociálních hierarchií? …………… 26

ŠILHÁN Karel, PÁNEK Tomáš: Registrace pohybu skalních bloků dendrogeomorfologickými metodami: nový metodický přístup na příkladu lokalit v Moravskoslezských Beskydech …………… 50

KUBÍČEK Petr, ŠAŠINKA Čeněk, STACHOŇ Zdeněk: Vybrané kognitivní aspekty vizualizace polohové nejistoty v geografických datech …………… 67

JANOŠKA Zbyněk, VOŽENÍLEK Vít, TUČEK Pavel: Intervalové vymezení průběhu střední linie geografických jevů ze sady polygonů: příklad vymezení regionu Haná z mentálních map …………… 91

 

OBSAH ročníku 118

číslo 2013/4

LANGHAMMER Jakub, MATOUŠKOVÁ Milada, KLIMENT Zdeněk: Assessment of spatial and temporal changes of ecological status of streams in Czechia: a geographical approach …………… 309

BRÁZDIL Rudolf, ŘEZNÍČKOVÁ Ladislava, VALÁŠEK Hubert: Meterologická pozorování Alexandra Zawadzkého v Brně v letech 1861–1867 …………… 334

ŠENOVÁ Vendula, MATĚJČEK Tomáš: Zatížení biotopů geograficky nepůvodními druhy rostlin na příkladu povodí Ploučnice …………… 356

KŮSOVÁ Tereza: Volný čas a sociální kapitál: prostorová diferenciace spolkové aktivity v Česku …………… 372

ŠERÝ Miloslav, ŠIMÁČEK Petr: Vnímání hranic obyvatelstvem regionů s rozdílnou kontinuitou socio-historického vývoje jako dílčí aspekty jejich regionální identity …………… 392

číslo 2013/3

BLAHŮT Jan, KLIMEŠ Jan, VAŘILOVÁ Zuzana: Kvantitativní hodnocení ohrožení a rizika ze skalního řícení ve vybraných obcích Národního parku České Švýcarsko, severozápadní Česko …………… 205

PIXOVÁ Michaela: Prostory alternativní kultury v Praze v čase politicko-ekonomických proměn města …………… 221

NIKISCHER Richard: Teritoriálna identita obyvateľov Česka a Slovenska …………… 243

KRÁL Luboš, ŘEZNÍČKOVÁ Dana: Rozšíření a implementace GIS ve výuce na gymnáziích v Česku …………… 265

HORÁK Jiří, IVAN Igor, NÁVRATOVÁ Markéta, ARDIELLI Jiří: Vyhledávání českých měst uživateli Google …………… 284

číslo 2013/2

KUPKOVÁ Lucie, BIČÍK Ivan, NAJMAN Jiří: Změny krajinného pokryvu podél železné opony v letech 1990–2006 …………… 95

ŽENKA Jan, PAVLÍNEK Petr: Český automobilový průmysl v globálních produkčních sítích: regionální souvislosti rozvoje v období 1998–2008 …………… 116

MATOUŠEK Roman: Nová výstavba obecního bydlení v Česku z pohledu sociální a prostorové spravedlnosti …………… 138

HANUS Martin, MARADA Miroslav: Mapové dovednosti v českých a zahraničních kurikulárních dokumentech: srovnávací studie …………… 158

MADAJOVÁ Michala, ŠVEDA Martin: Geografia času pod vplyvom informačno-komunikačných technológií …………… 179

číslo 2013/1

MÁCHA Přemysl: Krajiny: příspěvek k diskuzi o konceptualizaci krajiny v (české) geografii …………… 1

ROMPORTL Dušan, CHUMAN Tomáš, LIPSKÝ Zdeněk: Typologie současné krajiny Česka …………… 16

VÍT Lukáš: Znázornění času a tvorba časové legendy v animovaných kartografických dílech …………… 40

BLÁHA Jan D., PASTUCHOVÁ NOVÁKOVÁ Tereza: Mentální mapa Česka v podání českých žáků základních a středních škol …………… 59

ŘEZNÍK Tomáš: Geografická informace v době směrnice INSPIRE: nalezení, získání a využití dat pro geografický výzkum ……………. 77

 

OBSAH ročníku 117

číslo 2012/4

GÄRTNER Michal, DRBOHLAV Dušan: Akulturace expatriotů, vyšších manažerů v Česku …………… 349

PAZÚR Róbert, OŤAHEĽ Ján, MARETTA Martin: Analýza priestorovej heterogenity tried krajinnej pokrývky v odlišných prírodných podmienkach …………… 371

VLČEK Lukáš, KOCUM Jan, JANSKÝ Bohumír, ŠEFRNA Luděk, KUČEROVÁ Andrea: Retenční potenciál a hydrologická bilance horského vrchoviště: případová studie Rokytecké slatě, povodí horní Otavy, jz. Česko …………… 395

BLAHUŠIAKOVÁ Andrea, MATOUŠKOVÁ Milada: Analýza povodní na hornom toku Hrona v rokoch 1930–2010 …………… 415

CHRASTINA Peter, LUKÁČ Rastislav: Rekonštrukcia industriálnej krajiny mesta Nováky a jeho zázemia na profiloch kultúrnokrajinných vrstev …………… 434

číslo 2012/3

HAMPL Martin: Hierarchické organizace v realitě: pojetí, poznávací a praktický smysl studia …………… 253

BLAŽEK Jiří, NETRDOVÁ Pavlína: Aktuální tendence lokální diferenciace vybraných socioekonomických jevů v Česku: směřuje vývoj k větší mozaikovitosti prostorového uspořádání? …………… 266

KOLEJKA Jaromír, KLIMÁNEK Martin: Vymezení a typologie postindustriální krajiny Česka …………… 289

KOFROŇ Jan: Kvalitativní metody jako nástroj nomotetického poznání, aneb má se česká geografie co učit? …………… 308

JÍCHOVÁ Jana, TEMELOVÁ Jana: Kriminalita a její percepce ve vnitřním městě: případová studie pražského Žižkova a Jarova …………… 329

číslo 2012/2

ČERNÁ Barbora, NÝVLT Daniel, ENGEL Zbyněk: Pohřbené glacifluviální koryto v sedle pod Andělským vrchem v severních Čechách: nový doklad pro rozsah středopleistocenních ledovcových štítů v Západních Sudetech …………… 127

SAKSA MARTIN, MINÁR JOZEF: Hodnotenie hrozby výmoľovej erózie POMOCÍ geoekologického informačného systému (GEIS): prípadová štúdia zo Západných Karpát …………… 152

VYSLOUŽILOVÁ Barbora, KLIMENT Zdeněk: Modelování erozních a sedimentačních procesů v malém povodí …………… 170

SKLENÁŘ Jiří, BRÁZDIL Rudolf: Vliv vodní nádrže Vír na maximální roční a povodňové průtoky na horní Svratce …………… 192

BLAŽEK Jiří: Regionální inovační systémy a globální produkční sítě: dvojí optika na zdroje konkurenceschopnosti v současném světě? …………… 209

KOFROŇ JAN: Prostor a válka, konstanty a proměny v historickém pohledu …………… 234

číslo 2012/1

Brázdil Rudolf, Šilhán Karel, Pánek Tomáš, Dobrovolný Petr, Kašičková Lucie, Tolasz Radim: Vliv meteorologických faktorů na skalní řícení v Moravskoslezských Beskydech …………… 1

Spilková Jana: The Birth of the Czech Mall Enthusiast: The Transition of Shopping Habits From Utilitarian to Leisure Shopping …………… 21

Zrození českého fanouška nákupních center: proměna nákupních zvyků z utilitárního na rekreační nakupování

Matlovič René, Matlovičová Kvetoslava: Společenská relevanci a budovanie značky geografie …………… 33

Bajerski Artur, Siwek Tadeusz: Bibliometrická analýza české geografie v databázi Scopus …………… 52

Bernard Josef: Prostorové vzorce rozvinutosti venkovských obcí Česka …………… 72

Galia Tomáš, Škarpich Václav, Hradecký Jan: Dnový transport sedimentů v souvislosti s transformací geomorfologického režimu štěrkonosných toků Moravskoslezských Beskyd …………… 95

Kutláková Lucie, Jeníček Michal: Modelování akumulace a tání sněhu v povodí Bystřice v Krušných horách …………… 110

 

OBSAH ročníku 116

číslo 2011/4

Stojanov Robert, Strielkowski Wadim, Drbohlav Dušan: Pracovní migrace a remitence: současné trendy v době ekonomické krize ……. 375

Drbohlav Dušan: Imigrace a integrace cizinců v Česku: Několik zastavení na cestě země v její migrační proměně z Davida na téměř Goliáše ………………………….. 401

Čermák Zdeněk, Janská Eva: Rozmístění a migrace cizinců jako součást sociálněgeografické diferenciace Česka ………………………… 422

Čermáková Dita, Schovánková Soňa, Fiedlerová Klára:  Podnikání cizinců v Česku: vliv struktury příležitostí ………………………………………. 440

Medová Lenka: Vrátit se či zůstat? Aspirace neoprávněně pracujících migrantů ….. 462

Janská Eva, Průšvicová Alena, Čermák Zdeněk: Možnosti výzkumu integrace dětí Vietnamců v Česku: příklad základní školy Praha-Kunratice ……………………. 480

Kušniráková Tereza, Čižinský Pavel: Dvacet let české migrační politiky: Liberální, restriktivní, anebo ještě jiná? …………. 497

číslo 2011/3

Hampl Martin, Müller Jan: Společenská transformace a regionální diferenciace Česka: příklad vývoje rozmístění pracovních míst a
obyvatelstva …………………………………. 211

Šimon Martin: Kontraurbanizace: chaotický koncept? …………………………………… 231

Kofroň Jan: Vojenská moc a její globální distribuce po konci studené války …………. 256

Posová Darina, Sýkora Luděk: Urbanizace a suburbanizace v městských regionech Prahy a Vídně: strukturální rozdíly v podmínkách odlišných politicko-ekonomických režimů ………………………………………………………………………. 276

Kučerová Silvie, Mattern Tomáš, Štych Přemysl, Kučera Zdeněk: Změny dostupnosti základních škol v Česku jako faktor znevýhodnění regionů a lokalit ……….300

Hudeček Tomáš, Churaň Radek, Kufner Jan: Dostupnost Prahy při využití silniční dopravy v období 1920–2020 ……………….. 317

Čurda Jakub, Janský Bohumír, Kocum Jan: Vliv fyzickogeografických  faktorů na extremitu povodní v povodí Vydry ……………. 335

Loučková Blanka: Vegetace na fluviálních tvarech v renaturalizovaných říčních úsecích Opavy, Černé Opavy a Branné deset let
od mimořádné povodňové disturbance ……… 354

číslo 2011/2

Ljungqvist Fredrik Charpentier: Časoprostorový model teplotních maxim středního holocénu .91

Demek Jaromír, Balatka Břetislav, Kirchner Karel, Mackovčin Peter, Pánek Tomáš, Slavík Petr: Georeliéf Česka a jeho kvantitativní hodnocení v prostředí GIS …. 111

Taufmannová Alice, Jeníček Michal: Vliv systému poldrů na průběh povodní v povodí Rolavy .. 130

Klimeš Jan: Hodnocení ohrožení a rizika vzniku skalních řícení na zalesněných svazích, příklady z Česka .. 144

Falťan Vladimír, Bánovský Martin, Blažek Matej: Hodnotenie zmien krajinnej pokrývky po mimoriadnej víchrici s využitím krajinnoekologických indexov: príkladová štúdia úpätia Vysokých Tatier .. 156

Balej Martin, Anděl Jiří: Typologie okresů Česka na základě struktury krajinného pokryvu .. 172

VÁGNER Jiří, MÜLLER Dieter K., FIALOVÁ Dana: Druhé bydlení ve světle historickopolitického a sociálněgeografického vývoje: Česko a Švédsko .. 191

číslo 2011/1

SÝKORA Luděk, POSOVÁ Darina: Formy urbanizace: kritické zhodnocení modelu stadií vývoje měst a návrh alternativní metody klasifikace forem urbanizace …….…… 1

CHROMÝ Pavel, JANČAK Vít, MARADA Miroslav, HAVLÍČEK Tomáš: Venkov – žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku … 23

VOJTĚCH Vladimír: Etnické procesy v Rusku v 90. letech 20. století  …………………… 46

KŘÍŽOVÁ Lenka, KŘÍŽEK Marek, LISÁ Lenka: Význam povrchové analýzy křemenných zrn pro studium geneze nezpevněných sedimentů ………………………. 59

BLAHÚT Jan, KLIMEŠ Jan: Příspěvek k české terminologii ve studiu rizik ze svahových deformací ……………………….…… 79

 

OBSAH ročníku 115

číslo 2010/4

Siwek Tadeusz: Současná geografie očima českých geografů …………… 361

Burda Jan, Vilímek Vít: Vliv klimatických faktorů a kolísání hladiny podzemní vody na stabilitu antropogenních svahů Krušných hor …………………………………… 377

Ivan Igor: Docházka na zastávku a její vliv na dojížďku do zaměstnání ………… 393

Šveda Martin, Vigašová Daniela: Zmeny vo využití zeme v zázemí veľkých slovenských miest …………………………. 413

Burda Jan: Dendrogeomorfologická analýza dynamiky svahových pohybů v lokalitě Jezeří ……….. 440

Vávra Jaroslav: Jedinec a místo, jedinec v místě, jedinec prostřednictvím místa ……. 461

číslo 2010/3

JANSKÝ Bohumír, SCHULTE Achim, ČESÁK Julius, RIOS ESCOBAR Vanessa: Mladitocké jezero, západní Česko: jedinečná geneze a vývoj jezerní pánve …….. 274

DOBROVOLNÝ Petr, BRÁZDILl Rudolf, KOTYZA Oldřich, VALÁŠEK Hubert: Teplotně extrémní zimy a léta v českých zemích od roku 1500 a jejich středoevropský kontext ………………………………………………………………………………. 266

Matoušková Milada, Weiß Annett, Matschullat Jörg: Ekologický průzkum diverzity říčního habitatu: přeshraniční spolupráce v Krušných horách ……………………………………………………………………………………………………. 284

BREUER Toni, KOLEJKA Jaromír, MAREK Daniel, WERNER Ekkehard: Konvergence kulturní krajiny u česko-bavorské hranice na Šumavě ………..…. 308

Novotný Josef, Ramachandran Nallan: Alternativa k „růstu bez zvyšování zaměstnanosti“? Celo-indický kontext a příklad projektu participativního rozvoje z rurálního Tamilnádu …………………………………………… 330

KOLEJKA Jaromír, MISÁKOVÁ Lucie, BRŮNA Vladimír: Využití zkušeností z českého krajinářského výzkumu v pouštním prostředí na pomoc archeologickému studiu ………………………………………………………… 347

číslo 2010/2

BALATKA Břetislav, KALVODA Jan: Kvartérní terasy řeky Želivky ……………………….. 113 gcgs022010_balatka

VITURKA Milan: Regionální disparity a jejich hodnocení v kontextu regionální politiky … 131 gcgs022010_viturka

HALÁS Marián, KLAPKA Pavel: Regionalizace Česka z hlediska modelování prostorových interakcí ……………… 144 gcgs022010_halas

PERLÍN Radim, KUČEROVÁ Silvie, KUČERA Zdeněk: Typologie venkovského prostoru Česka …………………………. 161 gcgs022010_perlin

BAŠTOVÁ Magdalena, DOKOUPIL Jaroslav: Negativní dopady přímých zahraničních investic na trh práce města Plzně …….. 188 gcgs022010_bastova

JANČÁK Vít, CHROMÝ Pavel, MARADA Miroslav, HAVLÍČEK Tomáš, VONDRÁČKOVÁ Petra: Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka ….. 207

gcgs022010_jancak

CHROMÝ Pavel, SKÁLA Jan: Kulturněgeografické aspekty rozvoje příhraničních periferií: analýza vybraných složek územní identity obyvatelstva Sušicka ………………………… 223

gcgs022010_chromy

číslo 2010/1

Hampl Martin: Regionální diferenciace společnosti: obecné typy vývojových procesů ….. 1 g10-1-1hampl

Marada Miroslav, Květoň Viktor: Diferenciace nabídky dopravních příležitostí v českých obcích a sociogeografických mikroregionech  ..21

g10-1-2marada

Seidl Tomáš, Chromý Pavel: Problémy integrace marginálního území do regionálního systému: příklad vojenského újezdu Boletice ….44 g10-1-3seidl-chromy

PILEČEK Jan: Koncept sociálního kapitálu: pokus o přehled teoretických a metodických východisek a aplikačních přístupů jeho studia…64

g10-1-4pilecek

PILEČEK Jan, JANČÁK Vít: Je možné měřit sociální kapitál? Analýza územní diferenciace okresů Česka …… 78 g10-1-5pilecek-jancak

HRDINKA Tomáš, ŠOBR Miroslav: Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku  . 96

g10-1-6hrdinka-sobr

© 2009 Česká geografická společnost – Sborník GEOGRAFIE. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.