Logo

Články z Geografie 2015/3 ke stažení

Články z Geografie 2015/3 jsou ke stažení zde

Štítky: ,

Geografie na vyšší impakt

S radostí můžeme oznámit, že impakt faktor časopisu Geografie má společností Thomson Scientific pro rok 2011 stanovenou hodnotu 1.021. Více o IF na hlavní stránce geografického portálu zde

Štítky:

obsah 113. ročníku Geografie v roce 2008

Prohlédněte si abstrakty 2008/3 HLAVNÍ ČLÁNKY Balatka Břetislav, Kalvoda Jan: Vývoj kvartérních říčních akumulačních teras ve vztahu ke zdvihu centrální části Českého masivu … 205 Matoušková Milada: Hodnocení kvality habitatu vodních toků v kontextu Evropské rámcové směrnice o vodní politice: aplikace v rozmanitých povodí v Česku … 223 Langhammer Jakub, Sitař Jan: Modelování vlivu antropogenních [...]

Štítky:

obsah 112. ročníku Geografie v roce 2007

Prohlédněte si abstrakty 2007/4 HLAVNÍ ČLÁNKY ČEKAL Jiří: Vymezování migračních regionů v kontextu změn základních funkcí migrace (na příkladu Jihočeského kraje)… 361-372 KŘÍŽEK Marek, TREML Václav, ENGEL Zbyněk: Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet … 373-387 VANÍČKOVÁ Eva: Geomorfologický vývoj dolní Divoké Orlice v oblasti Zemské brány v Orlických horách… [...]

Štítky:

obsah 111. ročníku Geografie v roce 2006

Prohlédněte si abstrakty HLAVNÍ ČLÁNKY BAENA ESCUDERO Rafael, GUERRERO AMADOR Inmaculada, JANSKÝ Bohumír: Comparative analysis of the floods in Prague (Czechia) and in Seville (Spain): seen from the geographical viewpoint Bičík Ivan, Kupková Lucie: Changes of land use in Prague urban region Dobrovolný Petr, Keprtová Kateřina: Spatial analysis of damage caused by strong winds and [...]

Štítky:

obsah 110. ročníku Geografie v roce 2005

Prohlédněte si abstrakty HLAVNÍ ČLÁNKY Česák Julius, Šobr Miroslav: Metody batymetrického mapování českých jezer Fialová Dana, Vágner Jiří: Struktura, typologie, současnost a perspektivy druhého bydlení v Česku Halás Marián: Dopravný potenciál regiónov Slovenska Hrdinka Tomáš: Antropogenní jezera Česka Chalupová Dagmar, Janský Bohumír: Fluviální jezera středního Polabí – porovnání kvality vody a obsahu těžkých kovů v [...]

Štítky:

obsah 109. ročníku Geografie v roce 2004

Prohlédněte si abstrakty HLAVNÍ ČLÁNKY Daňhelka Jan: August 2002 Flood in the Czech Republic: Meteorological Causes and Hydrological Response Hampl Martin: Současný vývoj geografické organizace a změny v dojížďce za prací a do škol v Česku Hradecký Jan, Pánek Tomáš, Břízová Eva: Geomorfologie a stáří vybraných svahových deformací Slezských Beskyd a Jablunkovské brázdy Janský Bohumír, [...]

Štítky:

obsah 108. ročníku Geografie v roce 2003

Prohlédněte si abstrakty HLAVNÍ ČLÁNKY BÍL Michal: Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí DANIELOVÁ Kateřina: Rasismus a xenofobie v České republice DRAHOŠOVÁ Alena: Cestovní ruch v oblasti Jeseníků a Javornického výběžku HAMPL Martin: Diferenciace a zvraty regionálního vývoje Karlovarska: unikátní případ nebo obecný vzor? CHORVÁT Tomáš: Bytová výstavba v Banskej [...]

Štítky:

obsah 107. ročníku Geografie v roce 2002

Prohlédněte si abstrakty HLAVNÍ ČLÁNKY ANDĚL Jiří: Sociogeografické proměny Ústecka v období transformace ANDĚL Jiří: Vývoj sídelní struktury a obyvatelstva pohraničních okresů Ústeckého kraje BRÁZDIL Rudolf: Meteorologické extrémy a povodně v České republice – přirozený trend nebo následek globálního oteplování? BRÁZDIL Rudolf, VALÁŠEK Hubert: Meteorologická měření a pozorování v Zákupech v letech 1718 – 1720 [...]

Štítky:

obsah 106. ročníku Geografie v roce 2001

Prohlédněte si abstrakty HLAVNÍ ČLÁNKY BIČÍK Ivan, JANČÁK Vít: České zemědělství po roce 1990 BRÁZDIL Rudolf, VALÁŠEK Hubert: Popis klimatu Moravy od Kryštofa Passyho z roku 1797 CZUDEK Tadeáš, HILLER Achim: Vývoj údolní nivy řeky Odry v Ostravské pánvi DAŇHELKA Jan: Dendrogeomorfologický výzkum sesuvné lokality u Čeřeniště FIALOVÁ Dana: Druhé bydlení a jeho vztah k [...]

Štítky:

© 2009 Česká geografická společnost – Sborník GEOGRAFIE. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.