Logo

Kontakt

Redakce časopisu Geografie
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta UK
Albertov 6
128 43 Praha 2

e-mail: jancak@natur.cuni.cz

Rozšiřuje, informace podává, jednotlivá čísla prodává a objednávky vyřizuje RNDr. Dana Fialová, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2, tel. 221 951 397, fax: 224 919 778, e-mail: danafi@natur.cuni.cz

Cena jednotlivého sešitu je 150 Kč, celoroční předplatné je součástí členského příspěvku ČGS, a to v minimální výši pro řádné členy ČGS 600 Kč, pro členy společnosti důchodce a studenty 300 Kč a pro kolektivní členy 2 000 Kč.

Zahraniční předplatné vyřizují: agentura KUBON-SAGNER, Buch export – import GmbH, D-80328 München, Deutschland, fax: ++(089)54218-218, e-mail: postmaster@kubon-sagner.de a agentura MYRIS TRADE LTD., P.O. box 2, 142 01 Praha, Česko, tel: ++4202/4752774, fax: ++4202/496595, e-mail: myris@login.cz. Objednávky vyřizované jinými agenturami nejsou v souladu se smluvními vztahy vydavatele a jsou šířeny nelegálně.

© 2009 Česká geografická společnost – Sborník GEOGRAFIE. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.