Logo

O časopisu

GEOGRAFIE – VĚDECKÝ ČASOPIS

Jeden z nejstarších vědeckých časopisů v Česku, který vychází od roku 1895. Časopis poskytuje platformu pro prezentaci a diskuzi výsledků výzkumu z fyzické i sociální geografie, příp. dalších příbuzných oborů. Vydává jej Česká geografická společnost, vychází 4x ročně. Časopis publikuje původní vědecké články v češtině nebo angličtině. Všechny příspěvky procházejí anonymním recenzním řízením.

Časopis Geografie byl od čísla 1/2008 zařazen mezi časopisy sledované na Web of Science, konkrétně do následujících databází: Social Science Citation Index, Journal Citation Reports / Social Science Edition. V roce 2011 byl časopisu poprvé udělen impakt faktor (IF=0.787).

Časopis Geografie vychází s finanční podporou Akademie věd ČR.

 

© 2009 Česká geografická společnost – Sborník GEOGRAFIE. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.