Logo

Recenzní řízení

Předseda či jeden z místopředsedů redakční rady posoudí předložený text z hlediska obsahového zaměření a rozhodne zda je článek tématicky vhodný pro publikování v tomto časopise a zda splňuje požadavky na vědecký článek. V kladném případě jej předá k recenznímu řízení, tj. určí jednoho zpravodaje z řad členů redakční rady a navrhne redakční radě dva recenzenty (z řad nečlenů redakční rady).

O publikování článku rozhoduje na základě recenzních stanovisek a zprávy zpravodaje redakční rada. Autor článku je seznámen se závěry, které učinila redakční rada, příp. s výsledky recenzního řízení. Recenzní řízení je striktně anonymní.

© 2009 Česká geografická společnost – Sborník GEOGRAFIE. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.