Logo

2. EARSeL SIG LU/LC a NASA LCLUC konferenci “Advancing horizons for land cover services entering the big data era”

Konference zaměřující se na nejnovější trendy v oblasti dálkového průzkumu Země a výzkumu Land Use/Land Cover Change

Štítky: , , , ,

IGU-LUCC Symposium 2014

Třetí cirkulář ke konferenci Land Use-Land Cover Changes.

Štítky: , ,

Přednáška o udržitelném využití krajiny

Pozvánka na přednášku prof. Magilligana z Dartmouth College.

Štítky: , ,

Dvoudenní seminář Land use / land cover

Plakát s podrobnějšími informacemi ke 4. semináři IGU/LUCC, který bude probíhat 20. – 21. června 2013.

Štítky: , ,

Týden aktivit Land use / land cover

Sekce regionální geografie ČGS a výzkumné centrum Land Use/land cover PřF UK zvou všechny zájemce o změny využití krajiny na Týden aktivit Land use/land cover na Albertově

Štítky: , ,

Mezinárodní konference IGU Land use and land cover changes in a globalised World

Pozvánka na konferenci komise IGU LUCC, která se bude konat v Praze.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.