Logo

Sekce pro Aplikovanou geografii

Nová sekce v rámci ČGS

Štítky: , , , ,

Seminář Venkov 2018 byl velmi úspěšný

Zpráva ze semináře Venkov 2018, který proběhl na Přírodovědecké fakultě UK 1.2. 2018. Semináře se zúčastnilo více než 80 pozvaných hostů.

Štítky: ,

Venkov 2018

Pozvánka a program semináře Venkov 2018

Štítky: , , ,

UŽIVÍ PLANETA LIDSTVO?

Pozvánka na 3 denní seminář

Štítky: , ,

ÚZEMNÍ DOPADY BUDOVÁNÍ SÍTĚ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIC V ČESKU

Pozvánka na seminář

Štítky: , ,

Brasil 2017

Setkání českých brazilianistů

Štítky: , ,

Seminář Venkov

Zpráva ze semináře Venkov 2017

Štítky: , ,

Seminář Venkov 2017

Ve čtvrtek 2.2. 12017 se bude v Praze na Albertově konat již 10. ročník pravidelného semináře Venkov 2017, zde je pozvánka a program na seminář

Štítky: , ,

Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR

Pozvánka na seminář zabývající se fragmentací krajiny ve vztahu k obojživelníkům a plazům.

Štítky: , , ,

Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR

Pozvánka na seminář zabývající se fragmentací krajiny z pohledu lesních druhů

Štítky: , , , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.