Logo

Dopad hydrologického sucha na kvalitu povrchových vod

Pozvánka na seminář

Štítky: , , ,

Seminář ÚSES – zelená páteř krajiny 2016

Pozvánka na 15. ročník semináře

Štítky: , ,

KRAJINA – VĚC VEŘEJNÁ

Pozvánka na seminář

Štítky: , ,

Seminář politické geografie

Informace z únorového celorepublikového semináře k politické geografii

Štítky: , ,

Seminář Venkov 2016

Zpráva a prezentace ze semináře Venkov 2016. Na seminář přišlo více než 120 účastníků, kteří se zapojili do živé diskuze o současnosti a budoucnosti venkova v Česku.

Štítky: , ,

Seminář Internetové a mobilní aplikace pro kulturní dědictví a cestovní ruch

Zajímavý seminář ve Francouzském institutu

Štítky: , ,

Seminář Venkov 2016

Pozvánka na seminář Venkov 2016

Štítky: ,

Soužití člověka a perlorodky říční ve Vltavském luhu

Pozvánka na závěrečný seminář tohoto projektu

Štítky: , , ,

Památky a jejich ohrožení přírodními a antropogenními vlivy

Pozvánka na mezinárodní odborný seminář

Štítky: , , ,

Seminář o krajinářských parcích

Mezinárodní workshop

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.