Čestní členové

Valné shromáždění České geografické společnosti může na svém jednání, které se koná v průběhu sjezdu ČGS, udělovat statut čestného členství ve společnosti. Česká geografická společnost si tento statut udržela po celou dobu existence a od roku 1894 uděluje na výročních zasedáních čestné členství jednotlivým významným badatelům. Podařilo se dohledat celkem udělení statutu čestného členství ve společnosti pro celkem 110 významných osobností. Je zajímavé sledovat, jak se měnila politika udělování čestného členství v naší společnosti. Nejprve byli oceněni otcové zakladatelé, kteří položili moderní základy našeho oboru kam bezpochyby patří významný cestovatel Emil Holub, statistik a kartograf Karel Kořistka, první pofesor geografie Jan Palacký, fyzik, matematik a geograf František Josef Studnička a geolog a geograf a první předseda společnosti Jan Nepomuk Woldřich.

V dalším období byli až na jednu výjimku oceňovánáni především významní geografové okolních zemích ale také zástupci Francie nebo dokonce geograf působící v USA. Do roku 1937 bylo od vzniku společnosti takto oceněno celkem 16 vynikajících osobností, z toho ale 10 cizinců.

Další vlna oceněných je spojena s ukončením druhé světové války. Na prvním poválečném sjezdu ČGS byl udělen titul čestného člena celkem 9 geografům, z toho bohužel celkem 8 in memoriam, protože zahynuli ve II. světové válce. V 50. letech, kdy se touto formou oceňování například ve městech roztrhl pytel a mnohá města pak musela kvapně mazat některé oceněné “čestné” občany, si ČGS zachovala velmi ceněnou střídmost a do roku 1969 ocenila pouze 7 významných českých geografů. Zato v dalším období mezi sjezdy v letech 1974 až 1987 bylo titul udělen celkem 58 geografům, z toho také 7 Slovákům v tehdy jednotné Československé zeměpisné společnosti. Mezi oceněnými je také 19 cizinců téměr výhradně ze zemí socialistického tábora. U některých z nich máme nyní problém dohledat jejich alespoň základní životopisná data, u oceněného čestného člena ČGS Nunez Jimeneze z Kuby víme, že patřil ke spolubojovníkům Castra a Che Guevary. Na druhou stranu ocenění získali i vynikající zahraniční geografové jako například ruský (tehdy sovětský) prof. Mejergojz nebo prof. Kondracki z Polska.

Po roce 1994 bylo uděleno celkem 19 čestných členství ve společnosti. Oceněni byli především významní geografové, zástupci jednotlivých geografických oborů, kteří mají nezpochybnitelné mezinárodní renomé. Mezi oceněnými je i jediný cizinec, významný polský geograf prof. Loboda, který dlouhodobě studuje a sleduje problematiku Česka. Po roce 1990 se ČGS vrátila k mnohem uměřenějšímu udělování čestného členství a chápe ho jako ocenění dlouhodobé a velmi kvalitní práce pro rozvoj oboru jeho jeho popularizaci.


Seznam čestných členů České geografické společnosti:

 1894  

 • Emil Holub (1847–1902), cestovatel po Africe, etnograf, lékař
 • Karel Kořistka (1825–1906), geodet, kartograf a statistik, rektor ČVUT 1866–1867
 • Jan Palacký (1830–1908), první český profesor geografie na UK v Praze
 • František Josef Studnička (1836–1903), matematik a matematický geograf, rektor UK 1888–1889
 • Jan Nepomuk Woldřich (1834–1906), geolog, první předseda ČGS

1907    

 • Jovan Cvijić (1865–1927), srbský fyzický i sociální geograf evropského významu

1926   

 • William Morris Davis (1850–1934), americký fyzický geograf, tvůrce teorie geografi ckého cyklu
 • Emmanuel de Martonne (1873–1955), francouzský geomorfolog, prezident IGU 1938–1949
 • Eugeniusz Romer (1871–1954), polský geograf a kartograf, viceprezident IGU 1928–38 a 1946–49

1927

 • Jean Brunhes (1869–1935), francouzský geograf, tvůrce termínu „sociální geografie“
 • Pierre Deffontaines (1894–1978), francouzský humánní geograf
 • Albert Demangeon (1872–1940), francouzský humánní geograf

 1933

 • Walery Goetel (1889–1972), polský geolog, paleontolog a ekolog
 • Stanisław Lencewicz (1889–1944), polský fyzický geograf a kartograf, zavražděn nacisty
 • Stanisław Pawłowski (1882–1940), polský geograf, popraven nacisty, viceprezident IGU 1938–39

1934

 • Henryk Arctowski (1871–1958), polský geograf a polární badatel
 • Anastas Iširkov (1868–1937), bulharský geograf, spolupracovník J. Cvijiće a J. V. Daneše
 • Jerzy Smoleński (1881–1940), polský fyzický geograf a antropogeograf, zavražděn nacisty

1937

 • Josef Kořenský (1847–1938), středoškolský učitel, cestovatel, popularizátor oboru

1946   

 • Jan Auerhan (1880–1942), in m., právník, prezident St. statistického úřadu, popraven nacisty
 • Jiří Baum (1900–1944), in m., entomolog a cestovatel, zahynul v židovském ghettu
 • Viktor Dvorský (1882–1960), spoluzakladatel české sociální geografie
 • Bohuslav Horák (1877–1942), in m., středoškolský profesor, zavražděn nacisty v Osvětimi
 • Bohuslav Hrudička (1904–1942), in m., geograf a klimatolog, zavražděn nacisty
 • František Koláček (1881–1942), in m., zakladatel Geografického ústavu MU v Brně, popraven nacisty
 • František Říkovský (1901–1942), in m., sídelní geograf na MU v Brně, zavražděn nacisty
 • Josef Stěhule (1882–1946), in m., středoškolský profesor, tajemník ČGS 1937–1941
 • Jaroslav Štorkán (1890–1942), in m., entomolog a zoogeograf, cestovatel, popraven nacisty
 • František Ulrich (1889–1942), in m., geolog a geograf, účastník odboje, popraven nacisty

1954   

 • Václav Dědina (1870–1956), fyzický geograf a geomorfolog
 • Bohuslav František Horák (1881–1960), historický geograf
 • Radim Kettner (1881–1967), jeden z nejvýznamnějších českých geologů, profesor UK

1956  

 • Jan Hromádka (1886–1968), fyzický geograf, geomorfolog

1959

 • Matěj Semík (1869–1961), vojenský kartograf, autor školních map
 • Bedřich Šalamon (1880–1967), kartograf, profesor UK
 • František Vitásek (1890–1973), fyzický geograf, profesor brněnské univerzity, tajemník ČGS 1922–1929

1972

 • Jaromír Korčák (1895–1989), sociální geograf, demograf a statistik, předseda ČGS 1961–1969
 • Karel Kuchař (1906–1975), kartograf a fyzický geograf (hydrolog)
 • František Nekovář (1910–1981), geograf, docent v Českých Budějovicích, předseda ČGS 1969–1972
 • Marie Riedlová (1910–1992), didaktička geografie, tajemnice ČGS 1962–1965
 • Otakar Tichý (1906–1976), didaktik geografie, předseda ČGS 1975–1976

1975  

 • Miroslav Blažek (1916–1983), ekonomický geograf, tajemník ČGS 1952–1956
 • Feofan F. Davitaja (1911–1979), sovětský (gruzínský) geograf, klimatolog
 • Ljubomir Antonov Dinev (1911–1986), bulharský geograf a kartograf, absolvent UK
 • Innokentij Gerasimov (1905–1985), sovětský (ruský) geomorfolog, ředitel Geografického ústavu AV SSSR
 • Emanuel Hruška (1906–1989), sídelní geograf, urbanista
 • Jaromír Janka (1906–1976), geograf a kartograf, didaktik
 • Mikuláš Konček (1900–1982), slovenský meteorolog a fyzický geograf
 • Michal Lukniš (1916–1986), slovenský geomorfolog, první předseda Slovenskej geografickej spoločnosti
 • Izák M. Majergojz (1908–1975), in m., sovětský (ruský) geograf, specialista na geografii Československa
 • Jozef Martinka (1893–1974), in m., slovenský geograf a historik
 • Miloš Nosek (1922–1978), fyzický geograf, „normalizační“ předseda ČGS 1972–1975
 • Bohuslav Šimák (1908–1993), vojenský geograf a kartograf
 • Kamil Vaeter (1901–1978), právník, zást. ministra financí (1938), v 50. letech pronásledován
 • Antoni Wrzosek (1908–1983), polský geograf, věnoval se Československu, odborník na názvosloví
 • Vladimír Zoubek (1903–1995), geolog, paleontolog

1978   

 • Stanisław Berezowski (1910–1986), polský ekonomický geograf, specialista na geografii dopravy
 • Josef Doskočil (1910–1986), geograf a právník, člen HV ČGS, spoluautor map v národním atlasu
 • Jean Dresch (1905–1994), francouzský geograf a geomorfolog, prezident IGU 1972–1975
 • Vladimír Havrda (1909–1978), sociální geograf, specialista na severní Čechy
 • Günther Jacob (1924–1985), geograf dopravy z bývalého východního Německa
 • Jiří Kousal (1908–1988), vojenský geograf, předseda ČGS 1976–1978
 • Miroslav Macka (1924–1984), sociální geograf, geograf dopravy, zást. ředitele Geografického ústavu ČSAV
 • Ludvík Mištera (1925–2003), regionální geograf, docent na univerzitě v Plzni
 • Marton Pécsi (1923–2003), maďarský fyzický geograf, prezident Maďarské geografické společnosti
 • Alexander Rjabčikov (1918–1996), sov. (ruský) geograf, děkan Geografické fakulty na univerzitě v Moskvě
 • Josef Rous (1898–1978), geograf, plzeňský přírodovědec, spisovatel a básník

1981

 • Jaromír Demek (1930–2017), fyzický geograf, ředitel GÚ ČSAV v Brně a předseda ČGS 1978–1981
 • Jerzy Kondracki (1908–1998), polský fyz. geograf, řed. Geografického ústavu na Varšavské univerzitě
 • Václav Král (1924–2005), fyzický geograf, profesor na UK a UJEP, předseda ČGS (1984–1990)
 • Jiří Machyček (1924–1997), fyzický geograf na UP v Olomouci, didaktik
 • Vladimir P. Maksakovskij (1924–2015), sovětský (ruský) ekonomický geograf a didaktik
 • Emil Mazúr (1925–1990), slov. geograf a geomorfolog, ředitel Geografického ústavu SAV v Bratislavě
 • Kiril Ivanov Mišev (1918–2005), bulharský geograf
 • Antonio Nuñez Jimenéz (1923–1998), kubánský geograf a revolucionář, spolubojovník F. Castra
 • Hans Richter (1924–2012), fyzický geograf z bývalého východního Německa

1984

 • Vlastislav Häufler (1924–1985), sociální geograf, děkan Přírodovědecké fakulty UK v roce 1968
 • Miroslav Havrlant (1925–2010), dlouholetý vedoucí katedry geografie a pobočky ČGS v Ostravě
 • Jan Krejčí (1907–1993), geograf a geomorfolog na univerzitě v Brně
 • Karel Nejdl (1900–1990), vlastivědný pracovník na Karlovarsku
 • Václav Němeček (1919–1993), fyzický geograf, docent v Ústí nad Labem
 • Václav Novák (1924–2004), geograf a kartograf
 • Matej Papík (1921–1991), slovenský didaktik geografie, zakladatel pracoviště v Košicích
 • Pavol Plesník (1920–2009), slovenský biogeograf, dlouholetý vedoucí katedry fyzické geografie
 • František Ševčík (1914–2002), dlouholetý pracovník katedry geografie v Olomouci

1987

 • Oliver Bašovský (1930–2003), slovenský regionální a sídelní geograf, vedoucí katedry reg. geografie
 • Anna Dylikowa (1912–2000), polská geografka, zakladatelka polské geografické olympiády
 • Václav Gardavský (1932–2017), sociální geograf, předseda ČGS 1981–1984 a 1990–1994
 • Pierre George (1909–2006), francouzský geograf a demograf, profesor Sorbonny, člen FKS
 • Zdeněk Hoffmann (1929–2019), sociální geograf, zástupce ředitele GÚ ČSAV v Brně
 • Stanislav Horník (1922–2010), fyzický geograf, geomorfolog
 • Anatolij T. Chruščev (1919–2001), sovětský (ruský) ekonomický geograf
 • Heinz Lüdemann (1928–1997), ekonomický geograf z bývalého východního Německa
 • Vladimír Panoš (1922–2002), geograf, speleolog, za války letec u RAF v Británii

1994

 • Tadeáš Czudek (1932–2017), geomorfolog, dlouholetý pracovník GÚ ČSAV v Brně
 • Libor Krajíček (1934–2008), sociální geograf, docent na UK v Praze
 • Josef Kunský (1903–1978), in m., geomorfolog, historik oboru, tajemník ČGS 1946–1951
 • Jindřich Metelka (1854–1921), in m., středoškolský profesor, inspektor, první redaktor Sborníku ČGS
 • Julie Moschelesová (1892–1956), in m., geografka, specialistka na Austrálii
 • Ludvík Mucha (1927–2012), geograf a kartograf, historik oboru
 • Božena Nováková (1923–2011), geografka obyvatelstva, historická geografka
 • Václav Švambera (1866–1939), in m., geograf, specialista na Afriku a jezera, předseda ČGS 1931–1939
 • Dušan Trávníček (1925–1996), regionální geograf, historik oboru
 • Ladislav Zapletal (1924–1999), fyzický geograf, geomorfolog, doc. na UP v Olomouci

2002

 • Martin Hampl (1940–2022), teoretik geografie, vůdčí osobnost albertovské sociální geografie
 • Alois Hynek (* 1940), fyzický a regionální geograf, teoretik geografie
 • Jan Charvát (1926–2021), geograf, docent na fakultě v Ústí nad Labem
 • Stanislav Mirvald (1940–2002), in m., geograf dopravy, dlouholetý vedoucí katedry geografie v Plzni
 • Pavel Prošek (* 1940), fyzický geograf, zakladatel výzkumné stanice v Antarktidě
 • Arnošt Wahla (* 1936), didaktik geografie, vedoucí katedry i pobočky ČGS v Ostravě

2010

 • Ivan Bičík (* 1943), sociální geograf, prezident ČGS 1994–2006
 • Milan Václav Drápela (1938–2018), geograf a kartograf, historik oboru
 • Jan Łoboda (* 1940), polský sociální geograf, ředitel Geografického ústavu Wrocławské univerzity

2014 

 • Vladislav Maceček (1922–2016), středošk. učitel geografie, autor publikací o ostrav. měst. části Michálkovice
 • Petr Šindler (1944–2019), ekonomický geograf, děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity 2000-2006
 • Václav Toušek (* 1949), ekonomický geograf působící na GÚ ČSAV a na univerzitách v Brně a Olomouci
 • Peter Jordan (* 1949), rakouský geograf s četnými odbornými kontakty v Česku
 • Jozef Mládek (* 1939), slovenský sociální geograf, předseda Slovenské geografické společnosti 1998-2006

2018     

 • Radan Květ (1928-2023), historický fyzický geograf, dlouholetý pracovník Geogr. ústavu ČSAV v Brně
 • Bohumír Janský (* 1951), hydrogeograf, objevitel pramenů Amazonky, prezident ČGS 2014-2018
 • Vladimír Herber (* 1952), fyzický geograf z MU Brno, více než 20 let vedl Sekci fyzické geografie ČGS
 • Vladimír Ira (* 1952), slovenský geograf českého původu, dlouholetý ředitel Geografického ústavu SAV
 • Andrzej Kowalczyk (* 1954), polský geograf cestovního ruchu, znalec Česka, spoluorganizace česko-slovensko-polských seminárií
 • Alena Klempířová (*1944) a Jaroslav Klempíř (*1938), čeští geografové, cestovatelé a významní znalci Grónska

2022     

 • Jiří Anděl (* 1950), sociální a kulturní geograf, dlouholetý pracovník katedry geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem
 • Rudolf Brázdil (* 1951), fyzický geograf specializující se na planetární geografii a historickou klimatologii, držitel prestižní ceny Le Prix Vautrin Lud
 • Zdeněk Čermák (* 1954), sociální geograf zabývající se prostorovou mobilitou obyvatel, bývalý vedoucí KSGRR na PřF UK
 • Eduard Hofmann (* 1957), český geograf, dlouholetý pracovník katedry geografie PedF MU zabývající se didaktikou geografie, autor učebnic zeměpisu
 • Vladislav Kříž (* 1932), český fyzický geograf, zakladatel ostravské hydrologické školy na PřF OU
 • Jan Müller (* 1951), český sociální geograf zabývající se geografií obyvatelstva a osídlení, bývalý pracovník s.p. TERPLAN
 • Marie Novotná (* 1953), česká sociální geografka, působila na ÚKE ČSAV a na katedře geografie FPE (později FEK) ZČU
 • Tadeusz Siwek (* 1953), český sociální a kulturní geograf, emeritní prezident České geografické společnosti

(Seznam připravil Tadeusz Siwek, aktualizoval Stanislav Kraft. Řádek uvozuje rok udělení; in m. = in memoriam.)