Čestní členové

Valné shromáždění České geografické společnosti může na svém jednání, které se koná v průběhu sjezdu ČGS, udělovat statut čestného členství ve společnosti. Česká geografická společnost si tento statut udržela po celou dobu existence a od roku 1894 uděluje na výročních zasedáních čestné členství jednotlivým významným badatelům. Podařilo se dohledat celkem udělení statutu čestného členství ve společnosti pro celkem 110 významných osobností. Je zajímavé sledovat, jak se měnila politika udělování čestného členství v naší společnosti. Nejprve byli oceněni otcové zakladatelé, kteří položili moderní základy našeho oboru kam bezpochyby patří významný cestovatel Emil Holub, statistik a kartograf Karel Kořistka, první pofesor geografie Jan Palacký, fyzik, matematik a geograf František Josef Studnička a geolog a geograf a první předseda společnosti Jan Nepomuk Woldřich.

V dalším období byli až na jednu výjimku oceňovánáni především významní geografové okolních zemích ale také zástupci Francie nebo dokonce geograf působící v USA. Do roku 1937 bylo od vzniku společnosti takto oceněno celkem 16 vynikajících osobností, z toho ale 10 cizinců.

Další vlna oceněných je spojena s ukončením druhé světové války. Na prvním poválečném sjezdu ČGS byl udělen titul čestného člena celkem 9 geografům, z toho bohužel celkem 8 in memoriam, protože zahynuli ve II. světové válce. V 50. letech, kdy se touto formou oceňování například ve městech roztrhl pytel a mnohá města pak musela kvapně mazat některé oceněné “čestné” občany, si ČGS zachovala velmi ceněnou střídmost a do roku 1969 ocenila pouze 7 významných českých geografů. Zato v dalším období mezi sjezdy v letech 1974 až 1987 bylo titul udělen celkem 58 geografům, z toho také 7 Slovákům v tehdy jednotné Československé zeměpisné společnosti. Mezi oceněnými je také 19 cizinců téměr výhradně ze zemí socialistického tábora. U některých z nich máme nyní problém dohledat jejich alespoň základní životopisná data, u oceněného čestného člena ČGS Nunez Jimeneze z Kuby víme, že patřil ke spolubojovníkům Castra a Che Guevary. Na druhou stranu ocenění získali i vynikající zahraniční geografové jako například ruský (tehdy sovětský) prof. Mejergojz nebo prof. Kondracki z Polska.

Po roce 1994 bylo uděleno celkem 19 čestných členství ve společnosti. Oceněni byli především významní geografové, zástupci jednotlivých geografických oborů, kteří mají nezpochybnitelné mezinárodní renomé. Mezi oceněnými je i jediný cizinec, významný polský geograf prof. Loboda, který dlouhodobě studuje a sleduje problematiku Česka. Po roce 1990 se ČGS vrátila k mnohem uměřenějšímu udělování čestného členství a chápe ho jako ocenění dlouhodobé a velmi kvalitní práce pro rozvoj oboru jeho jeho popularizaci.


Seznam čestných členů České geografické společnosti:

Jméno Příjmení Rok udělení Poznámka Narození Úmrtí Pozice
Emil Holub 1894 1847 1902 cestovatel v Africe, etnograf, lékař
Karel Kořistka 1894 1825 1906 statistik, kartograf, profesor ČVUT
Jan Palacký 1894 1830 1908 geograf, první český profesor oboru na UK v Praze
František Josef Studnička 1894 1836 1903 fyzik, geograf, přírodovědec, matematik, profesor IL
Jan Nepomuk Woldřich 1894 1834 1906 geolog, první předseda ČGS
Jovan Cvijić 1907 1865 1927 srbský geograf, jedna z nejvýznamějších osobností svého oboru; učitel J. V. Daneše
William Moris Davis 1926 1850 1934 americký fyzický geograf, tvůrce teorie geografického cyklu
Emmannuel de Martonne 1926 1873 1955 francouzský fyzický geograf, geomorfolog
Eugeniusz Romer 1926 1871 1954 polský geograf, kartograf, geopolitik
Walery Goetel 1933 1889 1972 polský geolog, ekolog, paleontolog
Stanislaw Lenczewicz 1933 1889 1944 polský fyzický geograf, kartograf, redaktor Przeglądu Geograficznego; umučen nacisty
Stanislaw Pawlowski 1933 1882 1940 polský fyzický a ekonomický geograf, profesor v Poznani; popraven nacisty
Henryk Arctowski 1934 1871 1958 polský geograf, polární badatel
Anastas Iširkov 1934 1868 1937 bulharský geograf, spolupracovník J. Cvijiće a J. V. Daneše
Jerzy Smoleński 1934 1881 1940 fyzický geograf, antropogeograf, profesor v Krakově; umučen v Sachsenhausenu
Josef Kořenský 1937 1847 1938 cestovatel, středoškolský učitel, popularizátor oboru
Jan Auerhan 1946 in memoriam 1880 1942 statistik, docent antropogeografie; umučen nacisty
Jiří Baum 1946 in memoriam 1900 1944 entomolog, cestovatel; zahynul v židovském ghettu
Viktor Dvorský 1946 1882 1960 geograf, spoluzakladatel české sociální geografie
Bohuslav Horák 1946 in memoriam 1877 1942 geograf, gymnaziální profesor v Rokycanech; umučen v Osvětimi
Bohuslav Hrudička 1946 in memoriam 1904 1942 geograf, klimatolog; umučen nacisty
František Koláček 1946 in memoriam 1881 1942 geograf, zakladatel Geografického ústavu MU v Brně; umučen nacisty
František Říkovský 1946 in memoriam 1901 1942 sídelní geograf, profesor v Brně; umučen nacisty
Josef Stěhule 1946 in memoriam 1882 1946 geograf, středoškolský profesor, tajemník ČSZ
Jaroslav Štorkán 1946 in memoriam 1890 1942 entomolog, zoogeograf, cestovatel; popraven nacisty
František Ulrich 1946 in memoriam 1889 1942 geolog, geograf, odbojář; popraven nacisty
Václav Dědina 1954 1870 1956 fyzický geograf, geomorfolog
Bohuslav František Horák 1954 1881 1960 geograf, historický geograf
Radim Kettner 1954 1881 1967 geolog, profesor UK
Jan Hromádka 1956 1886 1968 fyzický geograf, geomorfolog
Matěj Semík 1959 1869 1961 kartograf, vojenský geograf, autor školních map
Bedřich Šalamon 1959 1880 1967 kartograf, profesor UK
František Vitásek 1959 1890 1973 fyzický geograf, profesor v Brně a Olomouci
Jaromír Korčák 1972 1895 1989 sociální geograf, demograf, statistik, profesor UK
Karel Kuchař 1972 1906 1975 kartograf, fyzický geograf (hydrolog)
František Nekovář 1972 1910 1981 geograf, docent v Českých Budějovicích, fotbalový rozhodčí
Marie Riedlová 1972 1910 1992 geografka, didaktička
Otakar Tichý 1972 1906 1976 geograf, didaktik oboru, předseda ČGS
Miroslav Blažek 1975 1916 1983 sociální geograf, specialista na ekonomický zeměpis ČSSR
Feofan Farnějevič Davitaja 1975 1911 1979 gruzínský geograf, agrometeorolog, klimatolog
Ljubomir Antonov Dinev 1975 1911 1986 bulharský geograf a kartograf, absolvent UK
Innokentij Gerasimov 1975 1905 1985 sovětský geomorfolog, ředitel geografického ústavu AV SSSR
Emanuel Hruška 1975 1906 1989 geograf, urbanista
Jaromír Janka 1975 1906 1976 geograf, kartograf, didaktik
Mikuláš Konček 1975 1900 1982 slovenský meteorolog a fyzický geograf
Michal Lukniš 1975 1916 1986 slovenský geomorfolog, první předseda slovenské zeměpisné společnosti
Isaak Majergojz 1975 in memoriam 1908 1975 sovětský geograf, specialista na geografii ČSSR
Jozef Martinka 1975 in memoriam 1893 1974 slovenský geograf, historik, pedagog
Miloš Nosek 1975 1922 1978 fyzický geograf, “normalizační” předseda ČGS
Bohuslav Šimák 1975 1908 1993 vojenský geograf a kartograf
Kamil Vaeter 1975 1901 1978
Antoni Wrzosek 1975 1908 1983 polský geograf, profesor v Krakově, specialista na názvosloví a geografii cestovního ruchu
Vladimír Zoubek 1975 1903 1995 geolog, paleontolog
Stanislaw Berezowski 1978 1910 1986 polský profesor, ekonomický geograf (specialista na geografii dopravy)
Josef Doskočil 1978
Jean Dresch 1978 1905 1994 francouzský geograf a geomorfolog
Vladimír Havrda 1978 1909 1978 sociální geograf, specialista na severní Čechy
Günther Jacob 1978 geograf z NDR
Jiří Kousal 1978 vojenský geograf, předseda ČGS
Miroslav Macka 1978 1924 1984 sociální geograf, specialista na geografii dopravy
Ludvík Mištěra 1978 1925 2003 regionální geograf, docent univerzity v Plzni
Marton Pécsi 1978 1923 2003 maďarský fyzický geograf
Alexander Rjabčikov 1978 ruský geograf, děkan fakulty geografie na moskevské univerzitě
Josef Rous 1978 1898 1978 geograf, přírodovědeck, též literárně činný; pseudonym Jos R. Šťáhlavský
Jaromír Demek 1981 1930 2017 fyzický geograf, geomorfolog, pedagog
Jerzy Kondracki 1981 1908 1998 polský geograf, autor FG regionalizace Polska
Václav Král 1981 1924 2005 fyzický geograf, profesor UK a UJEP
Jiří Machyček 1981 1924 1997 fyzický geograf, didaktik
Vladimir Pavlovič Maksakovskij 1981 1924 ruský ekonomický geograf, didaktik
Emil Mazúr 1981 1925 1990 slovenský geograf a geomorfolog
Kiril Ivanov Mišev 1981 1918 bulharský geograf
Antonio Nunez Jimenez 1981 1923 1998 kubánský geograf, spolubojovník Castra a Che Guevary
Hans Richter 1981 1924 geograf z NDR
Vlastislav Häufler 1984 1924 1985 sociální geograf, děkan PřF UK
Miroslav Havrlant 1984 1925 2010 fyzický geograf, profesor v Ostravě
Jan Krejčí 1984 1907 1993 geograf, geomorfolog, profesor v Brně
Karel Nejdl 1984 1900 1990 vlastivědný pracovník (Karlovarsko)
Václav Němeček 1984 1919 1993 fyzický geograf, docent v Ústí nad Labem
Václav Novák 1984 1924 2004 geograf, kartograf
Matej Papík 1984 1921 didaktik geografie, zakladatel pracoviště v Košicích
Pavol Plesník 1984 1920 2009 slovenský fyzický geograf
František Ševčík 1984
Oliver Bašovský 1987 1930 2003 slovenský regionální a sídelní geograf
Anna Dylikowa 1987 1912 2000 polská geografka, geomorfoložka, zakladatelka polské geografické olympiády
Václav Gardavský 1987 1932 2017 sociální geograf, teoretik oboru, prezident ČGS
Pierre George 1987 1909 2006 francouzský geograf, demograf, profesor Sorbonny (a člen FKS)
Zdeněk Hoffmann 1987 1929 sociální geograf
Stanislav Horník 1987 1922 2010 fyzický geograf, geomorfololog
Anatolij Chruščev 1987 1919 2001 ruský ekonomický geograf
Heinz Lüdemann 1987 1928 1997 německý (NDR) ekonomický geograf
Vladimír Panoš 1987 1922 2002 geograf, speleolog
Tadeáš Czudek 1994 1932 2017 geomorfolog
Libor Krajíček 1994 1934 2008 sociální geograf
Josef Kunský 1994 in memoriam 1903 1978 fyzický geograf, geomorfolog, historik oboru
Jindřich Metelka 1994 in memoriam 1854 1921 geograf, pedagog, školní inspektor, první redaktor Sborníku ČGS
Julie Moschelesová 1994 in memoriam 1892 1956 geografka (všech oborů), specialistka na Austrálii
Ludvík Mucha 1994 1927 2012 geograf, kartograf, historik oboru
Božena Nováková 1994 1923 2011 geografka obyvatelstva, historická geografka
Václav Švambera 1994 in memoriam 1866 1939 geograf, specialista na Afriku a jezera, profesor UK
Dušan Trávníček 1994 1925 1996 regionální geograf, historik oboru
Ladislav Zapletal 1994 1924 1999 geograf, geomorfolog, profesor UP v Olomouci
Alois Hynek 2002 1940 fyzický a regionální geograf
Jan Charvát 2002 1926 geograf, docent fakulty v Ústí nad Labem
Pavel Prošek 2002 1940 fyzický geograf, badatel v Antarktidě
Arnošt Wahla 2002 1936 geograf, didaktik oboru
Martin Hampl 2002 1940 vůdčí osobnost albertovské sociální geografie, pokračovatel Korčáka
Stanislav Mirvald 2002 in memoriam 1940 2002 dopravní geograf, vůdčí představitel plzeňské katedry
Ivan Bičík 2010 1943 sociální geograf, prezident ČGS 1998–2006
Milan Václav Drápela 2010 1938 2018 geograf, kartograf, historik oboru
Jan Loboda 2010 1940 profesor univerzity ve Wroclawi
Petr Šindler 2014 1944 ostravský geograf, docent fakulty v Ostravě
Václav Toušek 2014 1949 brněnský a olomoucký geograf, docent v Olomouci
Peter Jordan 2014 rakouský geograf, profesor na Rakouské akademii věd ve Vídni
Jozef Mládek 2014 geograf a demograf, profesor na UK v Bratislavě
Vladislav Maceček 2014 1922 2016 významný učitel geografie v Moravskoslezském kraji
Bohumír Janský 2018 1951 mimořádná propagace české geografie, prezident ČGS 2014–2018, profesor na UK v Praze
Alena Klempířová 2018 1944 mezinárodní aktivity v Grónsku
Jaroslav Klempíř 2018 1938 mezinárodní aktivity v Grónsku
Leoš Jeleček 2018 1945 rozvinul obor historické geografie a environmentálních dějin, docent na UK v Praze
Radan Květ 2018 1928 dlouholetá práce v oboru environmentální historie a historická geografie
Andrzej Kowalczyk 2018 1954 přínos pro rozvoj středoevropských geografií
Vladimír Ira 2018 1952 přínos pro rozvoj středoevropských geografií
Vladimír Herber 2018 1952 dlouholeté vedení sekce fyzické geografie a aktivity v oblasti geografického vzdělávání