Komitét

Národní geografický komitét je samostatnou sekcí České geografické společnosti. Jeho hlavním účelem je zastupování české geografické obce na mezinárodní úrovni. Specificky se pak jedná o zastupování české geografie v rámci Mezinárodní geografické unie (IGU). Předsedou Národního geografického komitétu je prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. Dalšími členy komitétu pak jsou prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. a prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.