Komitét

Geografický komitét je samostatnou sekcí České geografické společnosti. V minulosti se jednalo o samostatný orgán s vlastními stanovami a v současné době, je díky změnám v legislativě, součástí České geografické společnosti. Jeho hlavním účelem je zastupování české geografické obce na mezinárodní úrovni. Specificky se pak jedná o zastupování české geografie v rámci Mezinárodní geografické unie (IGU). Jedná se tedy např. o volby do orgánů IGU, souhlas s přijímáním nových členů a veškerou korespondenci s IGU – tedy přenos informací mezí národními organizacemi a IGU (a naopak).

Složení Geografického komitétu:

prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (Univerzita Karlova)

prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. (Ostravská univerzita)

doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (Masarykova univerzita)

Členové:

členy komitétu jsou, z titulu své funkce, vedoucí všech vědecko-výzkumných a vysokoškolských geografických  pracovišť a dále rovněž předsedové vědeckých společností geografických a příbuzných oborů v Česku.