Komitét

Národní geografický komitét je samostatnou sekcí České geografické společnosti. V minulosti se jednalo o samostatnný orgán s vlastními stanovami a v současné době, je díky změnám v legislativě, součástí České geografické společnosti. Jeho hlavním účelem je zastupování české geografické obce na mezinárodní úrovni. Specificky se pak jedná o zastupování české geografie v rámci Mezinárodní geografické unie (IGU). Jedná se tedy např. o volby do orgánů IGU, souhlas s přijímáním nových členů a veškerou korespondenci s IGU – tedy přenos informací mezí národními organizacemi a IGU (a naopak).

 

Složení národního geografického komitétu:

prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (Univerzita Karlova)

prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. (Ostravská univerzita)

doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (Masarykova univerzita)