Geografie

Časopis Geografie, který patří k nejstarším periodikům vydávaným ve střední Evropě. Vychází kontinuálně již od roku 1895. Od roku 2008 je indexován ve světové databázi Web of Science (Social Science Citation Index, Journal Citation Reports / Social Science Edition). Aktuální výše impakt faktoru (IF) pro rok 2022 je 0,9. Bližší informace naleznete na adrese www.geografie.cz.