Dokumenty

Stanovy

2016 +

V souvislosti se změnou Občanského zákoníku a nutnosti registrace České geografické společnosti, z.s. jako zapsaného svazku došlo na jednání Valného shromáždění ČGS v Praze ke schválení nových stanov, které jsou v souladu s novým právním předpisem. Tyto stanovy byly společně s dalšími dokumenty předloženy rejstříkovému soudu k registraci, který Českou geografickou společnost v lednu 2016 registroval jako zapsaný spolek.

Úplné a platné znění stanov v období 2018-současnost

Úplné a platné znění stanov v období 2014-2018

 

2010-2015

Usnesením Valného shromáždění ČGS ze dne 31.8. 2010 došlo ke změně stanov České geografické společnosti. Přijaté změny spočívají v úpravě způsobu voleb přímo volených funkcionářů ČGS z dosavadní nepřímé volby na přímou volbu  všemi členy na Valném shromáždění ČGS  a v drobných převážně textových úpravách.

Úplné a platné znění stanov v období 2010-2014

 

Zápisy hlavního výboru

Zápisy HV ČGS 2002-2010

Zápisy HV ČGS 2010-2014

Zápisy HV ČGS 2014-2018

Zápisy HV ČGS 2018-2022