Hlavní výbor

Hlavní výbor ČGS je klíčovou organizační složkou společnosti, mezi jehož hlavní úkoly patří řízení ČGS. Hlavní výbor ČGS zabezpečuje realizaci jednotné koncepce činnosti celé ČGS při rozvoji a zvyšování úrovně geografie, při uplatňování výsledků výzkumu v praxi a při spolupráci s domácími i zahraničními institucemi.

 

Sídlo společnosti
Česká geografická společnost z.s.
Albertov 6, 128 00 Praha 2
Prezidium ČGS
Prezident společnosti doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. chromy@natur.cuni.cz
Viceprezident společnosti RNDr. Jiří Preis, Ph.D.
jpreis@kge.zcu.cz
Viceprezidentka společnosti RNDr. Dana Fialová, Ph.D. danafi@natur.cuni.cz
Vědecký tajemník doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. kraft@pf.jcu.cz
Hospodář doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
viktor.kveton@natur.cuni.cz
Členové RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
jancak@natur.cuni.cz
  RNDr. Jakub Jelen, Ph.D. jakub.jelen@natur.cuni.cz
Zástupce ČGS v RVS prof. RNDr. Tadeus Siwek, CSc. tadeusz.siwek@osu.cz
Předsedové poboček – členové hlavního výboru ČGS
Pražské – středočeské RNDr. Radim Perlín, Ph.D. perlin@natur.cuni.cz
Jihočeské Mgr. Michal Vančura, Ph.D. vancura@pf.jcu.cz
Západočeské doc. RNDr. Jan Kopp, Ph.D. kopp@kge.zcu.cz
Severočeské doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. jd@jackdaniel.cz
Liberecké doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D. kamil.zagorsek@tul.cz
Východočeské RNDr. Mgr. Tomáš Burda, Ph.D. tomas.burda@post.cz
Jihomoravské prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. kolejka@ped.muni.cz
Středomoravské doc. Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D. jindrich.frajer@upol.cz
Moravskoslezské RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D. veronika.kapustova@osu.cz
 

Vedoucí sekcí České geografické společnosti – členové hlavního výboru ČGS

Fyzické geografie RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.                            sobr@natur.cuni.cz
Kartografie a geoinformatiky prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc. kubicek@geogr.muni.cz
Polární neobsazeno
Regionální geografie doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D. tomhav@natur.cuni.cz
Socioekonomické geografie a regionálního rozvoje doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. marada@natur.cuni.cz
Historické geografie a environmentálních dějin RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. zdenek.kucera@natur.cuni.cz
Geografického vzdělávání doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. danarez@natur.cuni.cz
Aplikovaná geografie doc. Mgr. Hynek Böhm, Ph.D. hynek.bohm@tul.cz
Národní geografický komitét prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. vilimek@natur.cuni.cz
EGEA, české entity Mgr. Vít Volný volnyv@natur.cuni.cz
 

Šéfredaktoři časopisů vydávaných ČGS a ediční řady Geographica

Geografie prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. dusan.drbohlav@natur.cuni.cz
Geografické rozhledy RNDr. Miroslav Šifta, Ph.D.                            miroslav.sifta@natur.cuni.cz
Informace ČGS doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. irena.smolova@upol.cz
Ediční řada Geographica prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. pavlinek@natur.cuni.cz
 

Revizní komise

Předseda doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. zdenek.cermak@natur.cuni.cz
Členové doc. RNDr. Marie Novotná, CSc. novotnam@kge.zcu.cz
  RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. milos.fnukal@upol.cz
Sekretariát společnosti RNDr. Magdalena Fialová sekretariat@geography.cz