Geografické rozhledy

Geografické rozhledy jsou časopisem určeným zejména jako komunikační platforma univerzitní geografie a širší veřejnosti. Časopis je určen dalšímu vzdělávání pedagogů působících v praxi středních i základních škol, studentům geografie a učitelství geografie na českých univerzitách, eventuálně dalším zájemcům o problematiku geografického vzdělávání, o soudobou geografii, environmentalistiku a aplikovanou pedagogiku. Více informací naleznete na samostatných stránkách časopisu.