Již tradičně se ve druhé polovině září na pražském Albertově koná seminář Aktuální trendy ve výuce. Ten v pořadí sedmý, s vročením 2022, se konal v pátek 30. září. A lze konstatovat, že účastníci z řad učitelů základních a středních škol vzali v letošním roce Albertovské učebny doslova útokem. Díky účasti rekordního počtu 105 učitelů, praskaly seminární místnosti doslova ve švech. Jak je u této akce zvykem, mohli si účastníci sami sestavit program z nabízených workshopů dle vlastních preferencí. A že bylo z čeho vybírat: diskuse nad Velkou revizí RVP ZV, ukázka metodiky převrácené třídy, principy skupinové práce, regionalizace ve výuce, práce s demografickými daty, online databáze v geovědách, principy Open Schoolingu s GIS a DPZ či terénní výuka s využitím technologií.

Organizátoři děkují lektorům za vedení workshopů a učitelům za účast i projevení zájmu o nabízená témata.

Akce proběhla pod záštitou Sekce geografického a environmentálního vzdělávání České geografické společnosti.

Foto z akce je dostupné zde.