Geografický časopis AUC Geographica (dříve Acta Universitatis Carolinae, Geographica), který vydává Univerzita Karlova ve svém nakladatelství Karolinum, byl nově zařazen do Emerging Sources Citation Index pro výpočet IF http://www.aucgeographica.cz/index.php/aucg/index .

Všechna čísla počínaje 1/2017 jsou tedy již evidována na WoS, včetně citací. Tento časopis nedávno oslavil svoji padesátiletou historii ve vydávání a proměnu jeho grafické podoby vidíte na snímku. Redakční rada děkuje všem přispěvatelům a těm, kteří časopis v minulých letech v jeho rozvoji podporovali.

 

Za redakční radu, Vít Vilímek