Katedra geografie PřF UP v Olomouci letos opět pořádá již tradiční Burzu nápadů pro výuku zeměpisu. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.