V tomto týdnu začínají Dny geografie, celosvětová akce popularizující geografii jako vědní a vzdělávací obor. Organizátoři Dnů geografie v Česku připravili téměř sedm desítek akcí na různých místech. Více informací naleznete na stránkách Dnů geografie.

 

Dny geografie je název pro popularizačně vzdělávací akci, která v českém prostředí volně navazuje na tradice v anglosaských zemích (konkrétně na Geography Awareness Week, GIS Day a Day of Geography).

V Česku tradici této akce položila Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zatímco v roce 2006 se jednalo pouze o akci třídenní, postupně se tato aktivita rozrostla na celotýdenní událost (s názvem Týden geografie), do níž byl implementován také GIS Day a další vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol.

V roce 2014 vzešel z jednání Hlavního výboru České geografické společnosti námět uspořádat podobnou akci celorepublikově. V následujícím roce se pak usnesl, že se akce bude od roku 2015 nazývat Dny geografie a bude každoročně po celém Česku probíhat ve 3. či 4. listopadovém týdnu.