V nedávném vydání pořadu Události, komentáře  vystoupil geograf RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D. z Ústavu geoniky AV ČR na téma větrných elektráren a jejich potenciálu. Celý pořad můžete nalézt v tomto archivu.