Dne 21.7.  byl v Českém rozhlase Plus odvysílán živý rozhovor s RNDr. Dana Fialovou z PřF UK na téma druhého bydlení.
Záznam celého rozhovoru najdete na http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3434798