Dvě stříbrné medile MU byly uděleny dvěma geografům

Dvě stříbrné medile MU byly uděleny dvěma geografům

Publikováno: 11.03.2019

31 výrazných univerzitních osobností, zahraničních spolupracovníků i lidí, kteří byli aktivní ve veřejném životě, převzalo v pátek 8.3. Zlaté a Stříbrné medaile Masarykovy univerzity. Ceremonie se odehrála v aule na právnické fakultě v rámci oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity. Mezi oceněnými byli i dva geografové:

prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Profesor Brázdil je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti klimatologie, specializuje se na rekonstrukci klimatu v minulosti. Na Masarykově univerzitě se vybudováním svébytné školy historické klimatologie významně zasadil o rozvoj této vědní disciplíny a zásadním způsobem přispěl k poznání historie hydrometeorologických extrémů a jejich dopadů na přírodu a společnost.

 

doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Docent Hofmann je vedoucím Katedry geografie Pedagogické fakulty MU, který se významně zasadil o rozvoj didaktiky geografie, a to zejména v oblasti teorie a praxe terénního vyučování. Je zakladatelem integrovaného odborného pracoviště v Jedovnicích a patří mezi významné popularizátory svého oboru, který za svou činnost obdržel řadu ocenění.

 

Česká geografická společnost oběma osobnostem upřímně gratuluje a děkuje za dlouholetou práci ve prospěch české geografie!