V sobotní příloze Orientace Lidových novin vyšel dne 27. 7. článek o vývoji skautingu za uplynulých 30 let s názvem “Foglar by možná koukal :-o”. Autorem textu je geograf doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. z katedry geografie PřF UJEP. Náhled textu je dostupný v níže uvedeném souboru.

2019-07_Foglar_by_mozna_koukal-1