Jaká je budoucnost Prahy? Co následující roky a desetiletí přinesou matce měst? Nové čtvrti, nové mosty či nové byty? Co budoucí vývoj znamená pro satelitní města a dojížďku do hlavního města? Jaká je vize MHD v Praze a patří do centra auta?
Srdečně vás zveme na moderovanou debatu s odborníky a geografy o Praze a jejím budoucím směřování.
Termín: 31. října 2022 od 18:00
Místo: Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2, Velká geologická posluchárna
Pozvání přijali:
Mgr. Ondřej Boháč – geograf, manažer, ředitel Institut plánování a rozvoje Prahy – IPR
RNDr. Radim Perlín, Ph.D. – sociální geograf, urbanista, zaměřuje se na územní a prostorové plánování se zaměřením na rozvoj nejmenších sídel, lokální rozvoj malých sídel a rozvoj venkovské krajiny, působí jako odborný asistent na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. – sociální geograf, zaměřuje se na studium vlivu dopravní dostupnosti a výstavby dálniční infrastruktury na rozvoj lokalit a regionů, působí jako docent na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Moderuje:
RNDr. Adam Klsák – sociální geograf, člen výzkumného týmu URRlab – Urbánní a regionální laboratoř, působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze