Významného úspěchu dosáhla geografie v soutěži Otevřená věda, kterou v podobě ročních stáží pro talentované středoškoláky pořádá Akademie věd ČR. V kategorii Neživá příroda vybojovala při závěrečné prezentaci výsledků 1. místo studentka Magdaléna Musilová z Gymnázia Blansko s tématem Taktický urbanismus a mapování bariér na území města Brna. Její stáž v průběhu letošního roku probíhala pod vedením RNDr. Jakuba Trojana, MSc, Ph.D., MBA z Oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR. Ve velmi nabité konkurenci vědních oblastí spadajících do “neživé přírody” se jedná o historický úspěch geografie. Gratulujeme! Výsledky stáže M. Musilové jsou mj. součástí připravované publikace Geografie bariér: příklady dobrých bezbariérových realizací. Kniha vyjde na konci roku 2021 ve spolupráci Masarykovy univerzity a Ústavu geoniky AV ČR.