Rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Martin Balej ocenil titulem Kniha roku 2019 publikaci “Makroregiony světa: Nová regionální geografie” autorského kolektivu Jiřího Anděla, Ivana Bičíka a Jana D. Bláhy (video dostupné zde). Předseda Severočeské pobočky ČGS Jan D. Bláha zároveň získal i ocenění za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírodních věd za zcela originální přístup zkoumání prostorových souvislostí kulturních a sociálních jevů a mezioborový výzkum s kulturními antropology a sociology.