Studii zabývající se místy narození hokejových reprezentantů Česka publikovali geografové z katedry geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem pod vedením Mgr. Vladana Hrušky, Ph.D. Bližší informace naleznete  na níže uvedeném odkazu.

 

https://prf.ujep.cz/cs/13872/kde-se-rodi-nejvice-hokejovych-reprezentantu-ceska-zjistili-nasi-geografove