Letošní rok ve znamení sucha přinesl velký mediální zájem o téma hospodaření s vodou ve městech. Protože tým z kateder geografie ZČU a UJEP zpracoval v projektu TAČR mapové podklady pro plánování ekohydrologického managementu v Plzni a Ústí nad Labem, měli jsme letos několik příležitostí prezentovat téma v médiích (reportáže ČT24, Seznam, Regionální TV) a též v propagačním videu Komise životního prostředí Rady města Plzně.