Členové Severočeské pobočky jsou v propagaci geografie velice aktivní. V tomto příspěvku naleznete několik novinek z poslední doby:

  • Pořad Planetárium obsahující mj. rozhovor se členy ČGS doc. Martinem Soukupem a dr. Janem D. Bláhou o antropologicko-geografickém výzkumu na Nové Guineji byl odvysílán na Českém rozhlasu Sever v sobotu 12.12.2015 v 18:05. .  Na adrese http://www.rozhlas.cz/sever/portal/ je v provozu Zvukový archiv Planetária, do kterého jsou všechna odvysílaná Planetária ve své zvukové podobě průběžně ukládána.
  •  Ve vánoční příloze Reflexu (z 10. 12. 2015) vyšel rozhovor s doc. Martinem Soukupem o kulturních aspektech obdarovávání s názvem “Neudarujte se k smrti”.
  • Firma Kartografie Praha na svém FB profilu věnovala pozornost akci Týden geografie v Ústí nad Labem, v rámci níž představil vedoucí odborné redakce nakladatelství portál www.skolniatlassveta.cz a proběhl Hyde Park s učiteli o školních zeměpisných pomůckách.